Höstens klasser i yoga och Dibaze startar upp den måndag den 28/8. Klasserna för lördagar startar den 12/9.

Klasserna under hösten är färre i deltagarantal; anpassade för ett större utrymme under Covid19. Här våra regler runt det.


Klicka på tabellen för större bild


PRIVATA KLASSER
I vårt nyhetsbrev så har vi ett inslag om att kunna öppna upp för att intresserade som vill ha en egen sluten grupp kan starta upp en sådan hos oss. Antalet bestämmer gruppen själv, men vi vill ha ett maxantal om sju personer. Avgiften för en sådan kurs blir 1200 kr per gång; vilket slås ut på deltagarna. Gruppen väljer själva yogainslag, inriktning, om det skall finnas meditationer eller gongspel…


Avgiften för höstterminen erlägger du till:
Bankgiro 5053-2183 eller
Swish 070-479 17 42.

Välkommen till en ny välgörande träningstermin för kropp och själ med yoga och Dibaze hos Lotus Yoga Center