Lite om eget ansvar för träningstillfällen samt vår info på hemsidan

 • Hemsidan är grunden för all information
 • Varje ny deltagare får länken till den här sidan, eller sidan utskriven om vederbörande inte har Internet.
 • För att vi skall nå alla tränande med samma info om hur det fungerar och vad som behövs runt klasserna, så ligger ansvaret på den tränande att ta del av informationen här på hemsidan gällande träningar, avgifter, regler, hur vi möts, tider m.m.
 • Att vi har denna sida är just för att säkerställa att alla tränande kan få och nå exakt samma information, så det aldrig missas eller glöms någon vital info till någon av våra deltagare.
 • Du som deltagare har ansvar för att ta del av text nedan.

AVGIFTER, RABATTER & TERMINSAVGIFT , Drop-in

 • Anmälan är bindande.

 • Detta för att vi på Lotus Training och dina medtränande är beroende av att veta vilka klasser som säkert startar upp.
  Se dock under ”Sjukdom” längre ned på sidan.
 • Du räknas som anmäld när din kursavgift är inbetald.
  Då har du en garanterad plats i klassen.

 • Grundpriserna för en hel kurs gäller vid betalning från uppstart av kursen, alltså från första kurstillfället till slutdatum av kursen. Helt erlagd kurs. 
 • RABATTER: Till dem som ansluter sig till en kurs innan kursstart, s.k. Early Birdrabatt, har vi valt att ge en rätt stor rabatt, just för att det är de som betalar för en hel kurs, från första starttillfället till slutdatum, vilka är de som  gör att kursen startar upp. Samtidigt kan vederbörande även ”missa” många tillfällen, men ligger ändå mycket plus på grund av det betydligt mycket lägre priset.
 • Rabatten på att ”Gå två kurser- få den billigaste till halva priset” gäller för ordinarie kurser dagtid. Inte specialkurser helgtid eller kurser och event utanför ordinarie vardagsschema.
 • Den som ansluter sig senare, efter kursstart, och vill gå den tid som är kvar av kursen, får 10% i rabatt på den avgift som återstår på terminen.
 • Drop-in priset är det pris vi har som riktpris och utgår ifrån när vi sätter eventuella rabatter.
 • DELBETALNING av termins / kurskort är inga problem, men kan endast ske efter samtal med ansvarig lärare.  Samtal och överenskommelse mellan parterna om delsumma och tidsplan för delbetalning skall ske innan terminen påbörjats.

 • Drop-in pass erläggs innan passet börjar.  

 • Använder du Swish eller banköverföring, så gör du överföringen innan du anländer till lokalen. Om du tänker gå på Drop-in, hör gärna av dig först så att vi vet att du tänker komma, så vi har koll på hur många som kommer, för i första hand måste vi garantera plats till dem som löst terminskort.

 • Alla  termins- eller kombikort eller annan anordnad träning och deras avgifter,
  gäller för innevarande pågående termin, och kan inte överflyttas till annan kommande termin, annan anordnad träning, t.ex specialpass, sommarträning, helgträningar eller event. 

 • Ansvaret för att utnyttja sina betalda träningstillfällen under terminen eller erlagd period ligger på den tränande.

 •  Ansvaret för att ha koll på träningstiderna, vilka finns på hemsidan, ligger på den tränande.  Vi rekommenderar att man går ut och kollar innan träning så att en eventuell träning inte är inställd.


SOMMARKURSER & EXTRA KURSER/TRÄNINGAR UTANFÖR ORDINARIE TERMIN

 • Du räknas som anmäld när du betalat för träningstillfället enligt de ramar som ställs upp på hemsidan vid respektive kurs/klass
 • Anmälan är bindande
 • Det är den tränandes ansvar att utnyttja avgiften
 • Avgiften betalas bara tillbaka vid uppvisande av giltigt sjukintyg
 • Startar inte kursen/klassen återbetalas avgiften omgående
 • Det går inte att ta igen missade pass på sommarträning och andra anordnad extraklasser

 • MISSADE TRÄNINGAR UNDER ORDINARIE TERMIN

 • Då vi hos Lotus Training ger våra deltagare den förmånen att kunna ta igen förlorade eller missade träningstillfällen, så gäller dessa missade gånger enbart för erlagd innevarande termin, och kan inte tas igen i sommarträning, helgträningar eller event som ligger utanför ordinarie terminsavgifter, schema och kalender

 • De pass du tar igen är endast på avgiftsmässigt likvärdiga pass. Tar du igen på tex ett tidsmässigt längre eller dyrare pass, så betalar du mellanskillnaden på dessa pass.

  Vid eventuella av läraren inställda träningar, ersätts den tränande med återbetald träningsavgift för det tillfället, eller eventuellt med motsvarande nya träningstillfällen, där avgör läraren vilket som faller sig lämpligast.

 • Den tränande kan även själv välja om denne hellre vill ha ett träningstillfälle i en annan grupp som kompensation.

 


 TRÄNINGSLOKALEN ÖPPNAR

 Normalt så öppnar träningslokalen tidigast 30 minuter innan klass, och senast 15 min innan klassen skall börja. Innan dess så är det inte helt säkert att vi är där så ha det i beräkning om du kommer tidigare och det kanske är dåligt väder. Det kan också vara så att vi städar precis innan öppning av lokalen, och då är det låst in till lokalen. Dock är det då öppet till den yttre groventrén.
Skulle det vara lite oväder så går det att gå in i groventrén eller upp under regn- och vindtaket vid Vikingavägen 15 så står du skyddad tills vi kommer…


CYKLAR DU TILL  TRÄNINGEN?

Vi har från vår hyresvärd det kravet att inga cyklar skall stå utanför vår lokal, eller längs med väggarna. Vi använder de cykelställ och anordnade platser som finns för cyklar i Brf Månberget.


 SJUKDOM – ANTIBIOTIKA – FÖRKYLNING

Träna aldrig yoga eller Nia när du är förkyld eller tar antibiotika!

Både Nia & MediYoga är kraftfull träning, den påverkar hjärta, cirkulation, muskler och leder. Är du sjuk eller tar antibiotika så har kroppen fullt upp med att ta hand om infektioner, och får inte brytas ned. Lymfan går på högvarv, den behöver lugn och ro för att kunna göra sitt jobb med rening av kroppen. Det är även risk att du smittar klasskamrater eller lärare, vilket kan göra att lektioner ställs in om tex din lärare blir sjuk.

Det är också bra att tänka på att en vanlig förkylning kan orsaka hjärtmuskelinflammation, det inte helt vanligt, men kan orsakas av en vanlig infektion och är ett allvarligt tillstånd. Symtomen är desamma som för hjärtinfarkt – ont i bröstet och svårigheter att andas

Att träna med infektioner eller med sjukdom i kroppen, kan göra stor skada och kan även ge skador på tex hjärta när vi anstränger oss. Yoga är en belastning för kroppen, även om vi tycker att vi inte rör oss så mycket, så arbetar vi tungt och länge  med muskler samt med specifika chakror.
Rådgör alltid med din lärare om du är osäker om ditt läge.

LÄKARINTYG vid träningskort: Har du läkarintyg på sjukdom eller skada som påtagligt påverkar deltagandet i träningen, så kan du få din träning förlängd med samma mängd tillfällen du missat under din frånvaro som grundar sig på din sjukdom eller skada enligt läkarintyget, och då mot uppvisande av läkarintyget.


 

HUR VI MÖTS I NIA & MEDIYOGA, MÖTEN I SALEN M.M…

FENG SHUI & ORDNING FÖR ALLAS TREVNAD

Dessa nedanstående regler är en självklarhet inom yoga och Nia. Men vi tar dem för säkerhets skull skriftligt, så att det aldrig blir några missförstånd om hur vi bemöter varandra, vad som gäller inom klasser och inom de utrymmen vi är i och använder…

MÖTET
Reglerna finns för det skall gå smidigt och smärtfritt i våra möten, samt att alla som utövar yogan skall få sitt behov av stillhet och harmoni, även de som sitter längre bak, så de slipper störas av kläder och väskor annat som annars ligger i deras blickfång ifall de behöver öppna ögonen för att se hur övningen skall göras.

Det är Feng Shui- stillhet, lugn och balans som skall vara ledordet i yoga- och Niasalen.
Vid yogan; respektera dem som vill ha stillhet, tystnad och lugn.

Läs även de små skyltar som sitter i omklädningsrummet, det är en daglig snabbpåminnelse om hur vi möts. 

 • LIGGER NÅGON ned innan yogan börjar; personen signalerar då att denne vill ha tystnad och stillhet.

 • SAMTAL har vi därför utanför salen. Ha det hela tiden i åtanke att yogan och stillheten i salen kan vara en persons enda andningshål i en stressad värld.

 • YTTERKLÄDER som vi har på oss, skor, jackor, mössor, det har vi utanför salen, i entrén och på avsedd plats eller i omklädningsrummet. Allt för att även de som kommer in till nästa klass och sitter och väntar, skall komma till en lokal med Feng Shui…

 • TRÖJOR som vi inte behöver under klassen, hänger vi i omklädningsrummet.

 • SKOR: Salen får inte under några omständigheter beträdas med skor. Golvet är anpassat för barfotaträning. Respektera vårt behov av skogräns som finns i hallen. Den finns för att området runt toaletten inte skall få in sand, och att sand sedan dras in i salen.

 • VÄSKOR, handväskor, kassar, påsar, ryggsäckar oavsett storlek, omslag till yogamattor och allt annat som inte har med yoga- eller Niaklassen att göra, dessa hänger vi i vårt omklädningsrum. Aldrig någonting runt oss som inte har med klasserna att göra. Vi använder de tygpåsar som Lotus Training har till förvaring av våra personliga föremål.

 • MOBILTELEFONER är alltid avstängda.

 • FÖRVARING AV SMYCKEN-KLOCKOR-PLÅNBOK-NYCKLAR-MOBILTELEFON-GLASÖGON
  Allt det ovan förvarar vi i de svarta tygpåsar vi har för utlåning. Påsen kan du sedan ha bredvid dig under passet.
  Detta för att det skall se totalt enhetligt och vilsamt ut i salen, samt att din lärare och din medtränande skall kunna röra sig i lokalen utan att trampa på något (t.ex. glasögon) som inte syns i det svaga ljuset.
  Om du har smycken/armband eller klockor som rasslar mot golvet, tänk på att det stör stillheten, lägg dem i din påse, respektera din klasskamraters behov av stillhet.

 • HUDKRÄM & OLJOR får inte användas eller tas in i salen

 • PARFYM & DEO; tänk på att det kan finnas allergiker i din närhet. Inga starka dofter i lokalen. Använd träningskläder som inte är påverkade av parfym eller stark deo från din vardag. Det är här det kan uppstå irritation i grupperna när allergiska deltagare får känning av lukter eller dofter…

 • VATTENFLASKA; skall vara av plast, den skall alltid ha skruvlock och om det är sugpip, ha den stängd, flaskan förvaras alltid i tygpåsen för att skydda golvet mot läckage

 • INGEN FÖRTÄRING av frukt eller mat i lokalen

 • PALL; Vill du sitta på pall, så ställer vi pallarna i första hand på VÄNSTER sida i lokalen, vid fönstren. Där är utrymmet större i förhållandet till pelaren i mitten. Har du använt pall under passet, vänligen ställ tillbaka den när passet är klart.

 • MATTOR, Block, Bolster Kuddar, Filtar m.m.
  Det ovan finns i bra kvalitet att låna i yogastudion. Du använder den utrustning som finns när du behöver den. Tänk på att bolstren väger en del, de dunsar om vi slänger ned dem. Alla ljud som kan störa nervsystemet och tränande skall vi undvika i yogan.

 • PLACERING AV MATTORNA De mattor som ligger utlagda inför yogan, skall ha den platsen de ligger på, dels för att vi som ledare skall ha den överblick vi behöver, men placeringen är även för att städning och ihopplockning av mattor skall kunna fungera snabbt mellan passen inför andra aktiviteter.

 • EGEN MATTA;  Har du egen matta, lägg ut den på befintlig matta, tänk på att undvika eller smälla ned eller kasta ut den, de deltagare som ligger ner vill ha stillhet.

 • STRESS För personer med stress eller utmattning, är harmoni och liksidighet mycket viktigt. Därför ligger mattorna i givna mönster som inger lugn, inte skall störa våra deltagare, det ger ett enhetligt vilsamt intryck.

 • MATTVÄTT Våra mattor tvättas en gång per vecka med alkohollösning för hygienens skull. Vill du använda egen matta; lägg den ovanpå den utlagda mattan.

 • ÖGONKUDDAR Har vi valt att inte ha till låns, pga. att vi inte vill sprida eventuella ögoninfektioner mellan deltagarna. Det finns ögonkuddar att köpa om du önskar en egen att ha under vilan. Tyngden hjälper ögonmuskulaturen att slappna av och mörkret nervsystemet att slappna av.

 • DRYCKER; Undvik att dricka under yogapasset, då det stör de energier som vi arbetar med.
  Drick gärna en timme innan pass, samt efteråt, det är då kroppen behöver vätska. Inte under passet

 • MAT; Ät inget tungt 2-3 timmar före pass. Gaser ger problem, samt problem med att sitta i vissa ställningar med full mage.
  Är du mycket hungrig, ta en frukt

Vad behövs, hur fungerar det?

 • Du behöver kanske en extra tröja till långa vilan i yogan. Filt finns att låna

 • Ha på dig mjuka kläder, ev. strumpor när det är yoga,
  barfota när det är Nia, (strumpor med halkskydd kan fungera)

 • Extra tröja för ombyte om du tränar Nia innan yogapasset. (Kombikort). Du blir svettig.

 • Inga rotlås eller eldandning i MediYogan om du är gravid eller har menstruation

 • När du utför MediYoga, Yinyoga & Nia så kommer du kanske att stöta på känslor som glädje och välmående.
  Men kanske även motstånd, rädsla, sorg och ilska. Det är helt normalt, vi strävar efter att lösa upp muskelspänningar likväl som känslomässiga låsningar

 • Om du blir känslomässigt berörd under passet, prata gärna med din lärare om det efteråt

 • All yoga- & Niaträning strävar mot samma mål; att vi skall bli mer närvarande i oss själva

 • Det är vi som ledare som leder passet, men det viktigaste; det är Du som leder din kropp.
  Oavsett vad vi som ledare säger och gör i passet, så är det Du som tränande som känner din kropp, din begränsning och dina medicinska problem.
  Anpassa dig till det du vet om din kropp. Du har ett ansvar för din kropp.

 • Meddela läraren om eventuella skador, allergier eller dylikt (som graviditet) som kan påverka din träning

 • Om du tar medicin, konsultera din lärare eller läkare om kombinationen yoga och din medicinering

 • Om du har hörapparat så kommer du att behöva den på yogaklasserna för att ta emot information och vägledning

 • Efter yogapasset; drick gärna, men vänta ca 30 min med att  inta större mängder mat och dryck

Välkommen!