Jag är lärare och terapeut i Chakraresan® vilken består av övningar från kundaliniyogan. De övningar vi gör i Chakraresan fokuserar på att balansera upp våra chakror. Jag kommer nu att ha kurser i denna yoga som ett inslag i min verksamhet. Det blir kurs under en termin; åtta gånger varannan onsdag; samt en återträff där vi går igenom kursens effekter. Du kan även ha denna kurs som en privatkurs…

De som anmäler sig till en kurs i  Chakraresan®  är de som sedan är deltagare. Vi tar inte in några nya deltagare efter kursstart; då vikten i denna kurs ligger på att ha trygghet i det vi arbetar med. Det tillkommer alltså inga nya deltagare under terminen.

 

Här nedan grundläggande info;

Plats, Tid & Avgifter

Lotus Yoga Center 
Vikingavägen 15
Nynäshamn

 • Kursen startar onsdagen den 8/1 därefter varannan onsdag
 • Kl: 18.30 – 20.15 ca
 • Kurstid: 8 gånger; samt en uppföljningsgång
 • Onsdagar; det är varannan onsdag fram till 15/4, sedan en uppföljning 13/5
 • Avgift: pris inkl. kursmaterial; 2900 kr
 • Anmälan sker via Bokadirekt
 • Inbetald avgift är lika med anmäld
 • Anmälan är bindande men kan överlåtas
 • Endast de som är anmälda från start går kursen
 • Max 10 deltagare
 • Minst 6 deltagare för uppstart av kursen
 • När det finns minst sex deltagare kan jag meddela övriga att kursen startar upp
 • Avgift betalas till Swish 070-479 17 42 eller bg 5053-2183
 • Startar inte kursen återbetalas avgiften omgående

Varje lektion innehåller följande:

 • Inledande samtal om chakrat
 • Yogapass baserat på kundaliniyoga
 • Affirmationer
 • Avslappning 
 • Suggestioner
 • Meditation eller Gongmeditation

 

Välkommen till en inre resa!


Vid det man i yogan kallar ”Chakran ”; eller inom som inom andra områden; där de kallas ”Livshjul ”; så finns det ur ett vetenskapligt perspektiv; en endokrin körtel; en inre utsöndrande körtel; som t.ex. tymuskörteln; eller ett vitalt organ; som tex hjärtat; samt att det där även finns ett större ”nystan” av nerver och nervändar. Det man kallar chakran har alltså fysiska kopplingar till organ och körtlar. Enligt yogatraditionen består människan inte bara av den fysiska kroppen utan även av ett energisystem. Inom yogan arbetar vi med att balansera detta energisystem, det så kallade chakrasystemet, med avsikten att uppnå hållbar hälsa, välbefinnande och balans i livet.

Enligt bland annat den yogiska traditionen finns det sju större energipunkter i vår kropp, och det är de som kallas för chakran. Chakrapunkterna följer ryggraden i vår eteriska kropp, och går från slutet av ryggraden upp till högsta delen av huvudet. Genom punkterna flödar energi som i ett motsols snurrande hjul, och energin fördelas sedan ut i resten av kroppen.

Det är dessa chakran och deras funktion vi kommer att gå igenom; påverka och balansera. Hela människan och hela livet finns representerat i chakrasystemet. När du har balans i dina chakran har du balans i dig själv och ditt liv. Här kan du läsa lite mer om just de sju största chakrana.

Livet påverkar balansen
Samtliga chakran representerar olika funktioner i kroppen samt situationer och skeden som vi möter under livets gång. Beroende på hur vi lever – vanor i vardagen, invanda tankegångar, uppväxt, miljö, arbetssituation och/eller familjeförhållanden – så kan våra chakran undertryckas eller överstimuleras och därmed bli instabila. Man kan balansera dem på flera olika sätt – exempelvis genom yoga, meditation och mantran. Även exempelvis rätt mängd sömn, promenader, massage och medveten andning påverkar dessa chakran positivt.

Om du går en full terminskurs; så ingår kursmaterial med samtliga yogapass, frågor att svara på kring ditt eget chakra, övningar och information om samtliga chakran. Du som elev får mellan gångerna göra yogapasset, meditera, affirmera, svara på frågor, skriva dagbok och göra övningarna som tillhör respektive chakra. Vid nästa möte följs detta upp i grupp.

Genom Chakraresan® väcker du livsenergin inom dig och låter den gå upp genom dina chakran för att bland annat utveckla din intuition. Den blir efter kursen en fin vägledare vidare i livet, än att du leds av ditt ego.

De som anmäler sig till en kurs i  Chakraresan®  är de som sedan är deltagare. Vi tar inte in några nya deltagare då vikten i denna kurs är trygghet i det vi arbetar med. Det tillkommer alltså inga nya deltagare under terminen.

 

CHAKRAPÅVERKAN KAN GE FÖLJANDE:

 • Kropps- & självkännedom
 • En starkare & smidigare kropp
 • Medvetenhet om känslor & tankar
 • Medvetenhet om beteendemönster
 • Ett mer neutralt sinne och acceptans av det som är
 • Närmare kontakt med ditt sanna jag; den ursprungliga källan av kreativitet, kärlek och visdom
 • Bättre självkänsla & självförtroende
 • Bättre egenvärde
 • Mer njutning i livet
 • Förlåtelse och försoning av dig själv, andra och ditt förflutna
 • Större sexlust & njutning
 • Mer kraft och livsenergi
 • Andlig vägledning
 • Mer utvecklad intuition och klarseende
 • Större tillit till dig själv och till livet
 • Mer självkärlek och kärlek till andra

Du är välkommen att gå en kurs eller  boka en helt egen Chakraresa hos mig; din egen resa in i dig själv…