Hjälper vid stress, sömnsvårigheter och beroendeproblematik

Jag är utbildad NADA-Öronakupunktör. 
NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är den organisation som lett utvecklingen och verkat för att sprida kunskap om metoden. NADA-modellen används nu i mer än 70 länder. NADA används som komplement i allmänpsykiatrisk vård (både i öppen och sluten vård), i beroendevård, på behandlingshem, inom kriminalvården och av privata behandlare. Flera hjälporganisationer använder NADA som krisintervention och stöd vid PTSD efter katastrofer och krig. . Effekterna är förbättrad sömn, mindre oro, ångest och stress samt minskad smärta. 

Öronakupunktur har länge använts för att lindra olika fysiska och psykiska symptom. En mer utvecklad form av öronakupunktur med 200 punkter utformades i Frankrike på 1950-talet och spreds till många länder. Senare forskning har visat att akupunktur i örat skickar signaler till hjärnan via vagusnerven och trigeminusnerven.

Flera centra i hjärnan aktiveras och neurotransmittorer och hormoner frisätts vilket ger goda effekter på bland annat smärta, stress och sömnproblem. Studier visar att det parasympatiska nervsystemet påverkas på ett gynnsamt sätt; lugn-och-ro-systemet aktiveras.

Öronakupunktur kombineras ofta med öronakupressur (små kulor tejpas fast på akupunkturpunkter) vilket möjliggör längre effekt och att patienten själv kan stimulera punkterna. Öronakupunktur är en säker behandlingsform som kan ges som komplement till andra behandlingar.


Utdrag från NCBI forskningsdatabas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2206232/ 

Senare har den amerikanske läkaren TD Oleson publicerat en mycket viktig artikel som är en riktig milstolpe inom öronakupunktur ( 5 ). 

För att experimentellt utvärdera påståendena från fransk och kinesisk öronakupunktur att en somatotop kartläggning av kroppen var representerad i det yttre örat, undersöktes 40 patienter för att fastställa områden av deras kropp där det fanns muskuloskeletal smärta. 

Varje patient draperades med ett lakan och en läkare som utförde örondiagnosen hade inga förkunskaper om patientens medicinska tillstånd, utan undersökte helt enkelt patientens öra för områden med förhöjd hudledningsförmåga eller ömhet. 

Överensstämmelsen mellan fastställd medicinsk diagnos och örondiagnoserna var 75,2 % ( 5). 

Dessa resultat stödde alltså hypotesen att det finns en somatotopisk organisation av kroppen representerad på den mänskliga öronen, men representerad efter bestämda områden, inte meridianlinjer eller andra energikoncept.

Under de senaste åren har modern klinisk och grundforskning bekräftat effektiviteten av öronakupunktur främst vid behandling av både akut och kronisk smärta (6–9)  och ångestrelaterade störningar ( 10–12 ). 

Rent praktiskt går en behandling till så, att du får fem tunna, sterila nålar på bestämda punkter i båda öronen. Nålarna får sitta i cirka 40 minuter, du vilar under tiden. NADA-akupunktur stör inte annan behandling, om du till exempel använder läkemedel kan du fortsätta med dessa precis som vanligt.

Flera behandlingar för varaktiga resultat
Redan vid en första behandling kan du märka positiva effekter i form av att du känner dig lugnare och mindre stressad. Men för en ihållande förändring krävs en serie behandlingar. Man rekommenderar att starta med fem behandlingar och att vi efter dessa utvärderar resultatet. Utifrån det bestämmer vi sedan hur vi ska gå vidare. Det kan vara en serie om ytterligare fem behandlingar och eventuellt en förändring av hur tätt det är mellan tillfällena. Mer intensiva besvär kräver tätare behandlingar, när du mår bättre kan behandlingarna spridas ut mer.

Akupressur mellan behandlingar
Öronakupunktur kan ibland också kombineras med en eller flera nålar på kroppen för bättre effekt. Du kan även få så kallade kulplåster / ”fröplåster” på örat. Detta är små plåster med en liten kula i, som trycker på de punkter som ska behandlas. Genom dessa plåster så får behandlingen en ytterligare och längre påverkan mellan behandlingarna…

Så verkar akupunktur
Akupunktur har använts under flera tusen år. När en nål sticks genom huden på en given punkt skickas signaler till hjärnan och flera signalsubstanser med gynnsam effekt frisätts. Behandlingsformen har mycket god effekt för många men kan inte garanteras hjälpa för alla. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0897189719301703?via%3Dihub#preview-section-snippets

Slutsats
Denna studie är den första som visar att aurikulär akupressur Shenmen akupunktur minskar symtom på ångest och utbrändhet hos beteendevårdare. 
Dessutom upplevde 60 % av de tillfrågade subjektivt fördelar inklusive mindre stress, mer tålamod med patienter, sova bättre och vara mer medveten. 
Vår studie visade att aurikulär akupressur Shenmen akupunkt tolererades väl. 


LÄNKAR FORSKNING om öronakupunktur

Mestadels forskning från NCBI samt andra större forskningssidor