Nu finns priserna och tiderna för vårt rabattkoncept Early Bird här på sidan. Det är en gynnsam rabatt för dig som vill betala din avgift innan kursstart

Vi har det här upplägget med Early Bird för att säkra upp komplett terminsbokning för våra kurs- och terminsdeltagare; så att inte någon som inte går termin kanske annars bokar in Drop-in vid ett antal tillfällen under terminen. Vilket då skulle kunna göra att någon som har tänkt gå en kurs; helt plötsligt befinner sig i det läget att någon annan; (som då tänkt sig att gå drop-in); har bokat in just det eller dessa  tillfällen i det som skulle var en hel kurs. Drop-in alltid i mån av plats.

Höstterminens nyhetsbrev

För de deltagare som väljer att betala in sin avgift innan terminsstart ger vi en större rabatt just för att vi då har fått stor hjälp med att se hur många klasser det finns intresse för; vilka som kan starta upp med minsta grundantal deltagare; samt vilka klasser vi eventuellt måste ta bort…

DENNA TERMIN kommer det initialt bara att finnas ett (1) bokningstillfälle vid anmälan till kurs. Man bokar genom detta första tillfälle sin kurs. Då är kurs och plats i kursen säkrad; man har en garanterad plats. Därefter; när det visat sig vilka kurser som startar upp; så kommer kursdeltagarna kunna fullboka sin kurs med alla de datum som kursen pågår.

BANKGIRO 
Om det går bra för dig som tränande så skulle det underlätta för oss denna termin att få in avgifter via Bankgiro. Vårt Bankgironummer  är 5053-2183 

Skulle en kurs inte starta upp på grund av för få deltagare (minst fem i varje klass för uppstart) så betalas avgiften tillbaka omedelbart.

ANTAL DELTAGARE
För att en kurs skall starta så behövs ett minimum av fem deltagare. Skulle en kurs inte starta upp på grund av för få deltagare; så betalas avgiften omedelbart tillbaka.

TILLGÄNGLIGA PLATSER
Hur många lediga deltagarplatser det finns att tillgå för t.ex. din tänkta klass kan du se i realtid när du kommer till sidan för bokningar av respektive träning och klass.


ANMÄLAN

  • För att komma till anmälan av kurserna i Yoga & Dibaze klickar du på länken Boka Yoga & Dibaze nedan.
  • Det går inte att anmäla sig via mail eller telefon.
  • All anmälan skall för att räknas som fullgjord och därmed säkrad plats åtföljas av erlagd kursavgift.
  • Om inte avgift inkommit senast 7 dagar efter anmälan; och senast slutdatum för Early Birds slutdatum; så tas anmälan automatiskt bort; och en ny anmälan kan behöva göras.


Måndag 16/8 sista dagen för Early Bird
Avgiften skall vara oss tillhanda senast måndag 16/8 för att kunna ta del av Early Bird-rabatten. Vid bankgiro; vänligen räkna då med att det kan ta tre till sju dagar innan det når oss.

TVÅ KURSER
Även en bra rabatt finns för den som är intresserad av två kurser per vecka; Yoga eller Dibaze; eller blandning av de två. Se tabellen.


Bokningen för Early Bird är enbart för bokande av hel termin.

Du räknas som anmäld till kurs när din betalning har inkommit; vilken skall vara oss tillhanda senast sju dagar efter att du bokat din terminskurs på Bokadirekt och senast den 16/8

Om avgift inte inkommit till det datumet raderas anmälan automatiskt och ny anmälan kan behöva göras.
BANKGIRO: om du använder bankgiro; tänk då på att det är minst tre bankdagar; kanske sju; innan summan når vårt konto.


Om du vill anmäla dig till en hel kurs; besök då Boka Direkt; gröna knappen ovan; och gör bokning av den klass du skulle vilja gå.

Har du tankar kring klasserna, betalningar och deltagande; vänligen hör av dig till oss. Du har våra uppgifter längst ned på sidan…

Sista datum för att kunna använda Early Bird-rabatten ser du på tabellen.

Välkommen!