Vårterminen startar upp kvällsklasserna torsdag 21/1 med kvällsklasserna. Veckan 25/1-31/1 är den vecka då klasserna rullar på löpande med start måndag 25/1. Enligt gällande läge så ser det ut som om torsdag kl.14.30 kommer att tas bort på grund av för få deltagare. Men vi avvaktar till den veckan då första lektionen är; så får vi se om det tillkommit några deltagare…

I detta första skede vid terminsstarten tar vi inte in några drop-in. Vi måste först se till att klasserna har tillräckligt med deltagare; minimum fem; för att kunna starta upp.

Drop-in alltid i mån av plats; då terminsbetalande har företräde.GÅ RESTERANDE TERMIN
Om du vill gå resterande termin i yoga eller Dibaze; kontakta oss så räknar vi fram ett bättre pris än drop-in-priset.

För att komma till bokningen gå in här på gröna knappen ovan för att komma till Bokning; välj därefter det eventuella klockslag och dag som passar dig.

Tveka inte att höra dig till oss om du har frågor och funderingar!

Välkommen!

Telefon och mailadresser har du in det nedre grå fältet på sidan…