Välkommen till sommarträning!

Lotus Yogacenter fick nu i slutet av vårterminen förfrågningar från några  deltagare om det efter att vårterminen slutat skulle kunna bli någon kurs / träning med Dibaze (Dibäjs) och yoga.  Det är något som vi på Lotus Yogacenter gärna vill försöka att erbjuda våra deltagare…

SOMMARTRÄNING INFO
Efter avslutad vårtermin så kommer vi att erbjuda ett koncept  med träning i både yoga och Dibaze ett antal gånger under slutet av maj och en bit in i juni.

Till varje klass så behövs det minst sex anmälda för en uppstart av den klassen. Första start skulle då kunna bli tisdagen den 24/5 och kurserna kommer sedan att pågå till slutet av juni..

Lite längre ner på sidan finns det en tabell där du kan se det upplägg vi kan erbjuda med yoga och Dibaze efter avslutad vårtermin; där finns det datum, priser och tider för det tänkta konceptet av sommarträning 2022.Klassernas längd är som under vanlig termin; samt meditationer både  som traditionell meditation och som gongmeditation vilka kan att varieras i yogaklasserna.

Skulle du känna att din kropp och själ kanske behöver lite extra glädje, rörelse, mjukhet eller stillhet; så är du hjärtligt välkommen till sommarträning.

Nedan finns ett schema över kursupplägg vilka dagar och tider samt prisuppgifter.

BETALNING & ANMÄLAN
Det är för oss som administrerar kurser och träning viktigt att veta om det från någon finns intresse för deltagande; att betalning följer med en anmälan. För att vi ledare skall kunna veta antalet deltagare; och för att anmälda deltagare skall veta med säkerhet hur läget ser ut; så räknas endast de med betalning anmälda till sommarträningen.

Först när betalning är gjord så vet vi hur läget för respektive kurs under sommaren ser ut och kan då meddela läget för eventuell uppstart av något i vårt kurskoncept.

Ju fortare vi har full info om hur många det finns anmälda till en kurs; ju fortare kan vi meddela om någon eller flera klasser blir av eller inte; så att alla har möjlighet att kunna planera sin sommar. 

DROP-IN
Om det startar upp sommarkurs (minst 6 startande) så finns det möjlighet till drop-in.

ANMÄLNINGSINFO

  • Minimum sex anmälda per klass för uppstart av klassen.
  • När avgift är betald räknas deltagare som anmäld.
  • Först då har vi administratörer korrekt uppgifter om kurs startar.
  • Startar inte kurs återbetals avgiften direkt.
  • Senaste datum för anmälan / betalning: onsdag den 18/5
  • Använder du Bankgiro i sista anmälningsveckan; skicka skärmdump på din inbetalning.

VÄLKOMMEN!