Zensitive yoga är Lotus Yogacenters egen utvecklade yoga som bygger på fokus med en mycket lugn, inkännande och kroppsanpassad yoga. Grunden i Zensitiveyogan är den så kallade Pandikuleringen; kroppsgäspningen; att kroppen sträcker ut och får en helt naturlig avslappnande stretch…

Det finns tre större ”ben” vilken Zensitiveyogan stöder sig på för att skapa kroppsligt och mentalt välbefinnande; Psoasmuskeln, Fascian och Vagusnerven. Tre enheter som arbetar synkront med samt mot varandra.

Tillsammans eller var för sig så skapar de balanser eller obalanser. Zensitive Yoga är det redskap som kan sammankoppla och lossa upp de problem vi kan ha skapat och fått genom dessa tre enheter. Zensitive-yoga fokuserar på den intuitiva delen hos oss. Att kroppen vet hur avslappning sker; det gäller bara att väcka upp den.

Övningarna i Zensitiveyogan är ytterst stillsamma; de jobbar med väldigt små rörelser just för att lossa upp kring de ställen där vi sätter spänningar både på grund av arbete men även olika former av upplevelser; även traumatiska; hamnar här.

PANDIKULERING
Det man kallar Pandikulering är en utmärkande del i Zensitiveyogan. Pandikulering är kroppens naturliga sätt att göra sig av med spänningar; oftast genom en kombination av inandning och att man sträcker ut; pandikulerar.

I våra muskler och vår fascia / bindväv lägger vi in spänningar; det sker automatiskt och är bland annat en del av det sympatiska ”fly & fäkta”- nervsystemet; vårt skyddssystem. Kroppen behåller vissa spänningar för att skydda oss från upprepning av en obehaglig situation och för att skydda oss i olika traumatiska upplevelser. Genom att skonsamt lossa på dessa låsningar så kan vi bli av med smärtor och trauman.

Nedan finner du de ”tre benen” i Zensitive-yogan. Du kan läsa mer om dem på vår sida Lotus Hälsa där det även finns mycken annan info. Var och av dessa ”tre ben” har sin egen länkning dit nedan…

  • Psoasmuskeln är kroppens enskilt starkaste muskel; den kopplar ihop under och överkropp men det är även den som kallas ”Själens Muskel”; där vi lagrar det som skett med oss; trauman, tunga upplevelser med mera. Det är den del av dig som även är din ”Fly och Fäkta-del”. Blixtsnabbt vill den t.ex. ta dig ur obehagliga situationer. Fungerar inte det så lagras minnet in i muskeln som ett skydd för liknande händelser…
  • Fascian är den del i vår kropp som kommunicerar med stor del av muskulatur och vävnad. Den omsluter alla muskler och har tio gånger mer smärtceller (nociceptorer) än vad muskulaturen har. Du kan aldrig få rörligare muskler än vad din fascia tillåter…
  • Vagusnerven; kommandocentralen i kroppen. För en oavbruten dialog med hjärnan om vad som behöver göras i kroppen, bland hormoner organen och organkopplingar, tarmar med mera. Det är även vagusnerven som är din väg in i avslappning och välmående. Det är den som ser till att det blir läge att koppla på lugnande hormoner som Oxytocin, Serotonin, GABA (Gamma-Amino-Smörsyra), Dopamin med mera…

Zensitive-yogan skapar förutom detta ovan; även balans i de två muskelkedjor som finns; både den inre- och yttre muskelkedjan vilket påverkar vår kroppshållning. Dessa muskelkedjor bygger vår hållning. Dessa kedjor tappar vi ofta kontakten med och det påverkar vår hållning, vårt sätt att gå och vårt välbefinnande.

Vår Zen-sitiveyoga har möjlighet att skapa det fundamentala lugnet. Rörelserna är helt på kroppens egna villkor; de följer det medfödda mönster vi redan hade i livmodern; pandikuleringen. Det är dessa som vi ofta kallar för att ”barnet sparkar”.

Men det är då den anpassning av fascian vi gör; ungefär som en katt, varg eller ett lejon använder fascian / bindväven och sträcker ut för att få och behålla rörelsemönster; oftast ihop med en gäspning; för att vara i kroppslig balans och även vara balanserade även i vårt inre.

Det är en stillhet och en kroppsmedvetenhet som skapas i Zensitiveyoga. Det ytterst mjuka rörelsemönstret ger kontakt med vagusnerven; vilken är den nerv som styr det parasympatiska nervsystemet; lugn och ro; samt får då även psoasmuskeln som är din fly- och fäktamuskel; att slappna och låta vagusnerven träda in.

Välkommen till en Zensitive del av dig och en Zensitive yoga…