MedYinYoga är en blandning av MediYoga och YinYoga…

Ett koncept som bygger smidighet, rörlighet samtidigt som den lugnar och ger mjukhet. Du får det allra bästa från två yogaformer…

MedYinyoga är i sitt koncept en träningsform som är spännande och mycket utvecklande. Klassen har ungefär hälften från varje träningsform inlagda under passet och det ger en bra mix för kropp och själ. Här nedan kommer det en sammanfattning om vad bägge yogaformerna har för grund, och du har en länk till huvudsidan för varje träningsform i inledningen av stycket, den gröna texten, där det finns mer fullödig information om just MediYoga och Yinyoga. Du kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga, du behöver inga förkunskaper, allt sker på din kropps villkor…

MedYinYogan har med sitt genomarbetade koncept väldigt positiv påverkan på muskulatur, men allra viktigast är; fascian. Det är där många har sina stora problem när det gäller smärta och framför allt då vid tex fibromyalgi. Att både får hyaluronsyran och bindväven att arbeta ihop med musklerna är oslagbart när det gäller att få bort slagg från lymfsystemet som stannat i fascian och orsakar smärta. Flera fibromyalgiförbund, både i USA, Sverige, och övriga Europa, rekommenderar just Yinyoga som en mycket bra och verksam träning för att få bort smärta. Vi vill då sticka ut hakan lite och säga att genom MedYinYoga så blir påverkan på fascia/bindväv ännu större, ännu effektivare mot just smärta.

Med det rörelsemönster som behövs för att få hyaluronsyran, fascia, fibroblaster att samverka och öka på rörlighet och omsättning av vätska i fascian så är MedYinYoga ett mycket bra redskap för att öka på rörlighet samtidigt som man genom den yogan också påverkar den starkaste och med smärtceller utrustade, (10 ggr fler smärtceller i fascia gentemot muskelceller)största delen av vår kropp; fascian.

rot_upper_web

MediYogan ger en balans i styrka och rörlighet, rätar upp kroppen och ger mjukhet i muskler genom sin dynamiska träning. MediYoga är en modern, svenskutvecklad yogaform. Den kommer ur och har sina rötter i kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak, det är två separata system. MediYogans speciella övningar gör att de skall kunna fungera för människor med olika begränsningar, muskulärt och inom våra kroppssystem, speciellt det kardiovaskulära. MediYoga representerar idag en egen självständig gren på yogaträdet, och det bedrivs mycket forskning just på MediYogans stora påverkan på kropp, muskler och systemen i kroppen.

YinYogan kommer ur en helt annan kultur av yogan. Den är i mångt och mycket lik MediYogan, men väldigt olika de flesta andra yogaformer. I många yogaformer så är det mycket töjande, stor påverkan på muskler, rent fysiskt. Det har inte Yinyogan på samma sätt. Här är grunden att långsamt expandera och lossa fascian, bindväven, de stora stråk av vita hinnor som finns runt, i och mellan muskler och organ. Bindväven hos många personer har genom spända muskler skapat en orörlighet, bindväv har blivit förtjockad eller förkortad, fastnat, klibbat fast, och det gör att muskler och leder inte glider så lätt emot varandra. När bindväv får växa utan att den görs smidig, så blir den som tjockare filt.

MedYinYogan. Dessa båda yogaformer ovan har vi nu vävt ihop tillsammans i en dynamisk kombination; MedYinYoga. Du får då den mjukt dynamiska MediYogan som är läkande, byggande och lugnande, samt den vilsamma och bindvävstöjande YinYogan. Bägge formerna sammansatta i en för kroppen effektiv yoga.