Välkommen till Gong Journey hos Lotus Gong Center i Nynäshamn! Gong Journey är en terapeutisk resa in i kroppen, en meditation till vibrationer från gongar…

Under en Gong Journey får du uppleva den resonans, de vibrationer, den påverkan och den känsla som gongar kan ge långt in kroppen, djupt in i ditt sinne. En Gong Journey är en ljudterapi, en meditation till en vibration, där vår gong används på ett terapeutiskt sätt för läkning i kropp och sinne.

Som lärare och yogaterapeuter inom MediyYogan, Yinyogan & MedYinyogan arbetar vi med yoga, meditation och gongar på ett terapeutiskt läkande plan. Vi har med vår basmedicinska och olika yoga-utbildningar en  grundkunskap om den medicinska och fysiska påverkan som rörelser och vibrationer har på vår organism och framför allt på hela vårt nervsystem; det sympatiska och det parasympatiska.

Vi har gedigna  kunskaper om de båda nervsystemens funktion och påverkan, och framför allt det parasympatiska nervsystemets fullständiga funktion när det gäller inre och fysisk balans. Vi har bred erfarenhet av olika meditationers påverkan på nervsystem, hjärnvågor och hur vår yogiska trestegs-andning påverkar både kropp och sinne.

Vi kan med den kunskapen som grund använda gongen som ett terapeutiskt redskap för att påverka kroppens i särklass viktigaste nerv för det parasympatiska nervsystemet, förstå vad vibrationerna gör, hur denna nerv påverkas och hur den påverkar dig; ditt välbefinnande. Den nerv som är den mest övergripande av alla nerver i det parasympatiska nervsystemet. Inom yogan arbetar vi på Lotus Yoga Center aktivt med just den nerven, har den hela tiden i åtanke. Genom att ta in gongen terapeutiskt i vår yoga, så går vi ett steg djupare in för att få till balans och läkning genom aktivering av det parasympatiska nervsystemet.

ELEKTRISK SPÄNNING & VIBRATIONER
Vi är i grunden elektrisk spänning och vibrationer. Allt inom oss har en elektrisk spänning, en vibration. Allt har därmed en våglängd; en svängning som är ett Hertz- (Hz) tal. Allt liv är vibration. När kroppens största nerv kommer i felsvängning så sker ”felkopplingar” till organen. Där kan då uppkomma autoimmuna sjukdomar såsom reumatism, fibromyalgi m.m. Det är den nerven vi har med som fokus aktivt i både MediYogan och MedYinyogan. Numer kan man även operera in pacemakers för att hålla spänningen i den nerven, sjukdomar förklingar. Genom våra terapeutiska yogaövningar och och att vi använder gongens varierande svängningstal/Hz terapeutiskt, kan vi på samma sätt, fast enklare, naturligare, påverka den grundspänning som nerven skall ha, det som ger den så kallade Vagala tonen eller Vagala tonus…

Rytmen på gongen är dynamisk, byter våglängder. Denna typ av ljudmeditation kan lätta upp spänningar och få kroppen helt avslappnad. Upplevelsen kan variera från person till person, och kan bli en stark upplevelse. Någon kan känna obehag när vissa våglängder träffar, men det kan vara där läkning sker från något som är lagrat som ett minne i kroppen.

Någon kan uppleva lycka.  Hos någon annan kan det komma sorg som behöver få släppas loss samt kan ge förlösning; och någon kan känna eufori.

Men, oavsett vad, så har alla upplevelser, totalt sett, en välgörande på- och inverkan på vår totala organism, vårt välbefinnande. Gongens våglängder påverkar; men helt olika för oss alla. Och vartefter läkning sker så minskar eventuell sorg, och glädje kommer i stället. Det är ofta en renande process.

INLEDNING AV GONG JOURNEY
Vi börjar vår Gong Journey
 med en nedvarvning där vi med den yogiska trestegs-andningen syftar till att få hela kroppen och sinnet i avslappnat tillstånd, samt att vi börjar hamna i det parasympatiska, lugnande, nervsystemet. Därefter följer ett kortare, specialanpassat, Medyinyoga-pass som  öppnar upp kroppen som en ytterligare förberedelse för gongresan. När yogadelen avslutats så följer en guidad djupvila i ungefär fem minuter för att fördjupa resan in i det parasympatiska nervsystemet och att förbereda kropp och sinne för gongarnas vågor och vibrationer.  Därefter tar så själva Gongspelet vid.

Klicka för att komma till artikeln

Gongspelet börjar mjukt, sakta stegras ljudet och ökar till ett kraftfullt vibrerande, för att sedan gå ner i mjuka toner igen, och sedan öka och gå i cykler för bästa effekt. Det spelas på gongen så att den får ge ifrån sig en bukett med toner i hela Hz-skalan den är stämd i. Det blir som en dynamisk rörelse av ljud och våglängder, något som kropp och sinne omsluts av som ett kroppsligt och själsligt bad; en resa in i vibrationer.

Under en Gong Journey ligger du bekvämt ner på  våra yogamattor, du har mjuka lediga kläder på dig och vi har kuddar, bolster och filtar till utlåning. Du ligger ner, gärna med ögonen slutna för att undvika onödiga intryck för hjärnan att bearbeta, (bara att sluta ögonen producerar mer Alphavågor) känner och upplever med kroppen.

Du känner hur de mäktiga tonerna och varierande vibrationer från våra gongar, sveper in i dig och påverkar dig på djupet. Vibrationerna tar sig förbi våra tankar och vårt medvetande, och kan på så sätt påverka oss på en djupare nivå. Genom att även ligga i Lotus Yoga Centers egen, för det parasympatiska systemet, framtagna TRP-positionen, ger du kroppen, psoas och det parasympatiska nervsystemet ytterligare en möjlighet till läkning och återhämtning.

Här på länken kan du hitta ett reportage som gjordes 2023 om vårt gongspel…

Under en Gong Journey så lägger vi mer fokus på de frekvenser med lägre svängning; de som når djupare in i kroppen. Kortare stunder går spelet upp i högre Hz-tal, men fokus ligger på de låga, djupa vibrationerna som oftast ger de bästa effekterna av läkning och återställande.

Genom gongens vibrationer så går du på kroppens egna villkor från normalt vaket tillstånd,  vilket är Beta-hjärnvågor med en frekvens på ca 12-30 Hz  eller högre, till ett mer avslappnat tillstånd med Alphavågor på ungefär 8-12 Hz. Det är där du befinner dig när du dagdrömmer, fantiserar och har ett associativt tänkande, det är tillståndet för Alphavågor.

En Gong Journey tar oss ofta sedan till  fasen för Thetavågorna,  och det är också på denna nivå som läkning och återhämtning är som mest verksam.  Det är när du kommer ner i Thetavågorna på 4-7 Hz,  som kropp och sinne börjar koppla av rejält, det är i denna hjärnvågsfas du befinner dig när du är i en djup vila, trance eller i hypnos, vilka alla är fullt naturliga och dagliga tillstånd, men vi är där väldigt kort tid. Det är även i Thetavågor du befinner dig när du är i REM- (Rapid Eye Movement)-sömn, ett tillstånd av mycket stor, djup, avslappning för kropp och speciellt för sinnet. Thetavågornas frekvens är det tillstånd som gongen vill ta dig till. Ett djupare meditativt tillstånd. Det är på denna Hz-nivå som läkning och återhämtning är mycket verksam för kropp och sinne.

Någon person kan även gå ner till Delta-vågor (1-3 Hz), ett tillstånd i medvetande där det kan ske den djupaste läkningen i kropp och sinne, där det sker stor mental och kroppslig återhämtning.

Alpha-vågor indikerar ett avslappnat men samtidigt vaket tillstånd i hjärnan. Beta-vågor visar ett vaket ångesttillstånd, snabb puls och förväntad stress. Delta-vågor uppstår normalt under djupsömn. Varje hjärnvåg är kopplad till ett särskilt tillstånd och den mentala hälsan i helhet.

Varje gång ditt humör ändras, ändras dina hjärnvågor tillsammans med ditt blodtryck, hjärtats hastighet och kroppsrytmen. Djup meditation gör att man hamnar i ett djupt avslappningstillstånd med alpha-vågor närvarande i hjärnan. Om alpha-vågor är närvarande i hjärnan är kroppen mer motståndskraftig mot effekten av stress.

Om du hamnar i ett behagligt tillstånd av ljudvågorna, försök hålla det tillståndet i kropp så länge det går under dagen, låta det kunna få möjlighet att fördjupas och integreras.

Drick gärna vatten efter din Gong Journey då fascian påverkas av vibrationer, och hyaluronsyran; vilket är den som ser till att utbytet av vätskan i fascian sker; den behöver friskt vatten, så att fascian kan fungera optimalt…


GONG JOURNEY & UTRUSTNING

 • Allt du behöver ha med dig är mjuka kläder.
 • Mattor, kuddar, bolster och filtar finns i vår gong- & yogastudio.
 • Du har själv ett eget ansvar att ligga där du känner att ljudet är bäst för dig…

Välkommen till en upplevelse som kan förändra…

Inger & Stefan


Info &  Upplägg 

 • Vi meddelar under ”Klasser/Helgyoga & Gong Journey”, samt i höger- & underspalterna på förstasidan, när det är en Gong Journey på gång…
 • Det ges nu under Covid19 plats för max 7 deltagare i en Gong Journey. Då har vi bra avstånd.
 • Avgiften betalar du till bankgiro 5053-2183 eller vi Swish till 070-479 17 42
 • Det skall vara minst sex anmälda för en uppstart av en Gong Journey
 • Du är anmäld när du betalat din avgift. I samband med att du betalar din avgift meddelar du per mail eller sms/telefon att du gjort en betald anmälan
 • Anmälan är bindande, men kan överlåtas
 • Startar inte en Gong Journey, så betalas avgiften omgående tillbaka
 • Lotus Yoga Center kommer att ha intentionen att ett flertal gånger per termin anordna Gong Journeys.
 • Gong Journey kan framöver även hamna under löpande termin med egna meditations- avslappningsklasser per vecka

Du är mycket välkommen till Din upplevelse av vad en vibrerande meditation i en Gong Journey är och kan ge…
Här är vad några deltagare har upplevt…


MIN PERSONLIGA UPPLEVELSE
Första gången jag provade en gong-resa, som är ett vibrerande bad för kropp och sinne, så hade jag inga som helst förväntningar. Kritisk, men nyfiken. Jag var artig och följde min sambo till en sådan kväll i Stockholm. En viss oro fanns för ljudet då jag har tinnitus. Men det var inget som påverkades, trots flera vibrerande gongar.

Den kvällen förändrade mycket av det jag tänkt, tyckt och upplevt om kroppen, ljudvågor och livet. Det tillstånd jag hamnade i hade jag inte kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi. Det var mäktiga vibrationer som påverkade hela kroppen. Jag kände och upplevde hur kroppen fick påverkas av vibrationerna. Den fick renas; käkarna började skaka och skakningar kom i hela kroppen, tårar som plötsligt väller upp. Det var en befriande samt mycket mäktig och omtumlande upplevelse.

Här föddes en tanke om att jag någon gång i livet skulle vilja äga en gong och kanske försöka ha denna som ett inslag i vår yogastudio. Den tanken har med åren vuxit sig starkare och starkare, och nu har vi äntligen skaffat våra första 38 tums Paiste Planetgongar, ”Jorden” och ”Sedna”, och de kommer troligen att följas av flera…

/Stefan


Vi valde våra gongar Jorden och Sedna rent intuitivt, lyssnade, spelade, verkligen lät dem ljuda. Jorden (som har sin Hz-svängning på  3rd Octave C3#/cis-136,10 Hz, 4th Octave A4/a’-432,10 Hz) är ju vår hemvist, vårt hem, där livet en gång startat, och Sedna  (som har sin svängning på 3rd Octave C3/c-128,10 Hz, 4th Octave A4/a’-430,88 Hz)  (vi visste inte vad namnet Sedna stod för när vi valde den, det fick vi kunskap om senare via en av våra deltagare) är en relativt nyligen (2003) funnen planet, allra längst ut i vårt solsystem.

Sedna är även en inuitisk havsgudinna, som enligt legenden lever på havets botten i Norra Ishavet. Hon avbildas som en blandning av människa, säl och fågel. Hon är livets och skapelsens källa och representerar inuitfolkets själ.


Fakta: Stimulerande frekvenser

Ryska forskare har länge studerat energimedicin och har hittat bioeffektiva frekvenser som skapar resonans med olika organ och system i kroppen. Dessa frekvenser används för att förbättra eller återställa funktionen, och här är några exempel (20 Hz är det lägst hörbara ljudet för människor och våglängden för det är 17 meter, ljud under det kallas för infraljud).

 • Det parasympatiska nervsystemet stimuleras av 1–10 Hz.
 • Det sympatiska nervsystemet stimuleras av 25–100 Hz.
 • 0,5–30 Hz påverkar hjärnans rytm och kan användas för att framkalla alfa-, beta- och thetavågor, till exempel för att häva stresstillstånd.
 • Musklerna aktiveras av 20–30 Hz.

Länkar som belyser detta med ljudvågor