Anmälan efter kursstart –  & resterande terminsavgift

ANMÄLAN EFTER TERMINSSTART
Vid intresse för heller eller kvarvarande termin; så hör du av dig till oss så får deltagare 10% på terminsavgiften eller på den resterande terminsavgiften om det är en termin som redan startat upp.


Här finns info om ”Tränandes ansvar” runt klasserna…


Kursers betalning

Inbetalningar sker till
Bankgiro: 5053-2183

Swish: 070 479 17 42

Mejl: yoganianu(at)gmail.com