Vi har inom vår yogaträning kurser i både MediYoga & Yinyoga .Till detta har vi även kurs i vår egen yogaform; MedYinyoga, en kombination av MediYoga & Yinyoga…

Dessa yogaslag är väldigt uppbyggande och inkännande, inriktar sig på stärkning och uppmjukning till rörlighet och bägge är läkande för fascia, muskler och ligament, de ställen som gör oss stela, där vi får ont. Vi arbetar med våra yogaformer på individnivå, det vill säga, de anpassas till våra deltagare individuellt, och du kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga.

Den yoga vi lär ut till dig som deltagare, är en yoga som ger dig rörlighet. Vi lär inte ut en yoga som är gymnastisk eller akrobatisk. Vi bygger istället upp muskler runt leder för att skydda leden, men vi ser också till att ledens rörlighet återskapas eller bibehålls, så den kan röra sig i sitt naturliga, fulla rörelsemönster. Det är vårt mål. En naturligt rörlig och stark kropp.
Du hittar en totalinfo om varje yogaform under respektive rubriklänk…


WHATS WRONG WITH MODERN YOGA..?
Här är kärnan av det vi vill lära ut, en yoga som är funktionell och lugnande…

https://www.facebook.com/upliftconnect/videos/1279706765499635/


MediYogan är en mycket läkande och helande yoga där det läggs stort fokus på att återskapa ett bra rörelsemönster på ett mjukt sätt, samt att få smärta att läka ut. MediYoga är den yoga som det nu forskas mycket på i Sverige och utomlands, då MediYoga bevisligen har en mycket stor läkande effekt på hjärta, andning, rörelsemönster, smärta och blodtryck.

MediYoga arbetar med en mer inkännande, mjukare och långsammare rörelse än många andra kraftyoga-inriktningar. Med det rörelsemönster Mediyogan har, så stärker du ända inifrån och ut, du får med hela det inre muskellagret. MediYogan arbetar även specifikt på andningen. Det är en mycket inriktad Medveten Andning, som påverkar dina två nervsystem; det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Genom en felaktig andning så drar vi mycket snabbt igång det sympatiska, stressande, nervsystemet. Genom den Yogiska Djupandningen ställer du in din kropp på lugn och väldigt enkelt.

YinYoga, en vilsam yoga, en mycket mjuk, inkännande yoga som arbetar med att få yin-delarna i kroppen; skelett, leder, ligament och fascia att bli smidig och den påverkar meridianerna. Övriga yogaformer är då alltså Yang-yoga, det vill säga de bygger värme, kraft och stretch, Yang yoga arbetar med musklerna. Yinyoga är dess motsats.

Den tar dig till rörlighet genom längre tid i övningen, den är mycket vilsam, vilket ger kroppen tid att få ligament och fascia att anpassas till ett rörligare tillstånd. En mycket verksam yoga som arbetar mer på sambandet mellan jordens dragningskraft och din kropp; Yinyogan sker alltså långsamt, inkännande och med din kropps egen tyngd och förmåga.

MedYinyogan är ett specialpass. Det har tillkommit på önskemål från deltagare, och är numer ett stadigt inslag i vår verksamhet. Det är en kombination av både MediYoga och Yinyoga. En yoga som både töjer, bygger och stärker. En yoga som många uppskattar på grund av dess variationer…

Ring mig, Inger, på telefon 070-479 17 42 eller maila på yoganianu@gmail.com  om du är intresserad av vår yoga…

”Det är inte vår ålder som gör oss stela.”
”Det är vårt felaktiga sätt att använda vår kropp.”

Thérèse Bertherat


LÄNKAR