Vi har inom vår yogaträning kurser i både MediYoga, Sensingyoga & Yinyoga .Till detta har vi även kurs i vår egen yogaform; MedYinyoga, en kombination av MediYoga & Yinyoga…

Dessa yogaslag är väldigt uppbyggande och inkännande, inriktar sig på stärkning och uppmjukning till rörlighet och bägge är läkande för fascia, muskler och ligament, de ställen som gör oss stela, där vi får ont. Vi arbetar med våra yogaformer på individnivå, det vill säga, de anpassas till våra deltagare individuellt, och du kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga. Ett viktigt inslag i vår yoga är att lära ut korrekt andning; andningens betydelse; och vad som sker med det sympatiska- respektive parasympatiska nervsystemet när vi andas korrekt…

Sensingyoga och Mediyoga är väldigt bra vid stressrelaterade problem; när man har gått in i väggen; och behöver återkomma i balans i det parasympatiska nervsystemet. Även vid smärta i fascia och muskulatur så har dessa två stor läkekraft.

Den yoga vi lär ut till dig som deltagare, är en yoga som ger dig rörlighet. Vi lär inte ut en yoga som är gymnastisk eller akrobatisk. Vi bygger istället upp muskler runt leder för att skydda leden, så den kan röra sig i sitt naturliga, fulla rörelsemönster; men vi ser också till att ledens rörlighet återskapas eller bibehålls genom att fascian återfår sina skyddande egenskaper utan att vara stel., . Det är vårt mål. En naturligt rörlig och stark kropp.
Du hittar info om varje yogaform på ”Våra yogaformer”…


WHATS WRONG WITH MODERN YOGA..?
Här är kärnan av det vi vill lära ut, en yoga som är funktionell och lugnande…

https://www.facebook.com/upliftconnect/videos/1279706765499635/


Ring mig, Inger, på telefon 070-479 17 42 eller maila på yoganianu@gmail.com  om du är intresserad av vår yoga…

”Det är inte vår ålder som gör oss stela.”
”Det är vårt felaktiga sätt att använda vår kropp.”

Thérèse Bertherat


LÄNKAR