En läkande och inkännande process för kropp och själ-  på kroppens och själens villkor…

Lotus Yogacenter kan nu erbjuda TRP―  Trauma Release Position; en fundamentalt djupgående och upplösande process som kan ha stor läkande och frigörande effekt. Både kroppsligt och emotionellt…

Trauma Release Position är en frigörande process som vi på Lotus Yogacenter utvecklat och tagit fram till vårt eget koncept, genom egna upplevelser och erfarenheter i vårt arbete med den muskel som kallas Psoasmuskeln. Vi insåg tidigt hur enormt mycket det ligger av känslor i denna muskel, vilket har påverkan på både kroppen och känslolivet.

I TRP är det en stor kraft i denna mycket mjuka process som skapar balans, på kroppens egna villkor. Det är en process som tillåter kroppen att komma till tals, i processen är det kroppen som talar till dig.

Vi har i TRP dels arbetat med privata, enskilda sessioner, men även gjort TRP-resan i grupp. Vi har fått bra belägg på effekten av denna process, och på hur lätt det är genom den att komma åt så väl känslomässiga och själsliga trauman såväl som kroppsliga. Många gånger kan dessa även hänga ihop utan att man har kopplat ihop ett själsligt, traumatiskt problem med ett fysiskt. I dagsläget har vi bara privata sessioner. Vid intresse så går det att ta kontakt med oss via mail eller telefon.

Det finns många resultat som tyder på att en del av den muskelvärk vi kan ha, kan komma från det vi har i vår ryggsäck; olösta känslor från barndomen och obehagliga upplevelser som ger påverkan. Händelser och upplevelser som vi bildligt och bokstavligt lägger in i vår kropp, vi lagrar in känslor i våra muskler.

Genom TRP så kan vi komma åt och lösa upp spänningar och känslomässiga låsningar mentalt, muskulärt, men framför allt själsligt, och då på ett mycket mjukt och för kroppen naturligt sätt. Inga konstigheter, inga samtal, ingen djuplodning behövs, traumats natur behöver ingen mer än du veta.

Det är bara ett enkelt överlämnande till kroppen. Din kropp vet själv sin enklaste väg ut ur en låsning, känslomässig, själslig eller kroppslig. Din kropp, dina känslor och din själ måste bara ges tillfälle och tid.
Här tankar från några som gjort en TRP-resa…

Psoas- Muscle of the soul

Det vi arbetar specifikt med är Psoasmuskeln. Psoas är den muskel som binder ihop över och underkropp. Det är den muskel som är bryggan mellan de två kroppshalvorna och det är kroppens enskilt starkaste muskel. Det är den enda muskel i din kropp som står i direktkontakt med hjärnstammen och reptilhjärnan. Den skall reagera på tusendelar av en sekund och ta dig ur en fara, inbillad eller reell, blixtsnabbt. Det är helt enkelt din överlevnadsmuskel. Det är här som trauman lagras.

dalaI_jag_vill_vara_friend1

Det kan räcka med att du börjar andas snabbare och grundare, biter ihop käkarna, trycker upp tungan i gommen, lyfter axlarna. Genom dessa kroppsreflexer så reagerar psoas; ställer sig i ”stridsberedskap” och därmed signalerar till kroppen att byta nervsystem, att gå över till det sympatiska nervsystemet.

Du slår då på stresshormonerna adrenalin, noradrenalin och kortisol.  Då är Fly & Fäkta-systemet påkopplat direkt, och därmed är även psoasmuskeln i fullständig aktivitet, den ställer sig i beredskapsläge direkt.

Psoasmuskeln är den muskel där du även lägger alla dina själsliga upplevelser, och speciellt de upplevelser som skadat dig på något sätt. Psoasmuskeln kallas även ”The muscle of the soul” – Själens Muskel, och det är verkligen så. Här lägger du allt ifrån små till stora trauman. Allt ifrån obehagliga tandläkarbesök, krigsupplevelser, olyckor, svåra sjukdomar till övergrepp.

Upplevelser där du inte kunnat komma undan, där du kanske fysiskt suttit fast i en situation du ville bort från; det är då psoas skapar den traumatiska inlagringen. Då bildas ett muskel- & känslominne i dig, i din psoasmuskel. Psoas är den enda muskel i din kropp som har kontakt med hjärnstammen, din ”urhjärna” som sköter det automatiska i din kropp. Hjärta, lungor, blodtryck.

Psoas ställer sig i beredskap vid minst fara. Där lagras känslan från en situation du inte kan ta dig ur på ett för kroppen naturligt sätt. Den känslan och upplevelsen strävar alltid efter att få neutraliseras, komma ut ur kroppen, att få lätta på den känsla och spänning som lagrats. Där behöver ibland kropp och själ lite hjälp till läkning från ett trauma…


  • TRP-workshopen eller en privat session börjar med en genomgång om vikten av korrekt andning, hur vi skall andas, och vad som verkligen sker i kroppen under korrekt andning och då även motsatsen. Du kommer att få lära dig den sk. yogiska djupandningen rent handfast för att du skall kunna förstå den intellektuellt, emotionellt och fysiskt.
  • Vi går igenom de två nervsystemen: Det sympatiska och det parasympatiska. Hur de arbetar, när de arbetar och hur vi kan påverka dem till att hjälpa oss i vardagen.
  • Därefter har vi en genomgång om psoasmuskeln, hur den fungerar i olika situationer samt vilka muskler och nerver som samspelar och påverkar vår inlagring av känslor och eventuella trauman.
  • Processen följs sedan av ett antal yogaövningar som är riktade till psoas. Övningarna påverkar psoasmuskeln på ett för processen specifikt och positivt sätt. Mellan varje övning är det en kortare vila.
  • Efter det så kommer du att lägga dig i den s.k. TRP-positionen och där guidas du ner i djup vila och avslappning via terapeutens röst samt genom musik. TRP-positionen ger då din kropp själva  inledningen i den process som kan starta läkning, lättnad och återhämtning. Allt på din kropps egna villkor och förutsättningar.

Lotus Yogacenter har för närvarande endast privata sessioner.

Skulle det återkomma intresse eller att vi har mer tid; så kommer kanske workshop-klass för fler deltagare att kunna bli aktuellt.

En privat session tar runt 1½ till 3 timmar. Priset dock fast oavsett tid som deltagaren kan behöva.
Det är dock en flytande tid beroende på vid vilken tidsåtgång som behövs från gång till gång.

TYPPRIS
Privat session1500 kr

Välkommen!


FEEDBACK:
Här kan du läsa om vad några deltagare tyckt om sessionen…

/Stefan