Friska Muskler Massage & Lotus Yogacenters integritetspolicy

Dina personuppgifter
Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter.

Friska Muskler Massasge & Lotus Yogacenter utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!


Personuppgiftsansvar
Friska Muskler Massage & Lotus Yogacenter är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter när du går på våra yoga- & Dibazeträningar, samt när du går på massagebehandling.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev så har vi din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Din epostadress lämnas inte ut till någon annan.

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats
Friska Muskler Massage & Lotus Yogacenter sparar inga uppgifter från www.friskamusklermassage.se

Hur länge sparas personuppgifterna
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss. Uppgifterna om dig från massagen, yogan och Nian, finns kvar så länge du vill ha dem där. När du meddelar oss om borttagning, så rensar vi dina uppgifter.

Dina rättigheter 
Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig.
Kontakta oss på yoganianu@gmail.com så får du ett registerutdrag.

Avregistrera Dig
Du kan alltid avregistrera Dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner på ett nyhetsbrev från oss.

Vänliga hälsningar
Inger Lindell

Tel. 070 – 479 17 42
yoganianu@gmail.com