Den yoga vi arbetar med; våra olika yogaformer; är inte för att skapa akrobater eller cirkusartister. Vår yoga är anpassad för att återskapa eller behålla rörlighet i fascia, musklers och leders naturliga rörelsemönster och riktning; eller för att skapa stillhet och återhämtning… 

Vår yoga är inte en ”flashig” yoga; utan en vetenskapligt anpassad yoga för alla åldrar och kroppskonstitutioner, en yoga som läker från smärta och återskapar rörlighet och styrka och som också skapar lugn och inre balans. Det är vår målsättning med vår yoga.

Allt sker på individens villkor; individens nuvarande läge; kroppsligt och psykiskt. Det finns tyvärr numer många övningar inom yoga som inte är nyttiga för vare sig musklerna, fascian eller lederna. De översträcks, och fascian som skall hålla muskler och leder i balans; töjs ut för mycket; vilket i förlängningen kan ge skador och instabilitet i en led.

Vår yoga inriktar sig funktionellt på att återskapa det vi tappat i rörelseförmåga. Fascian är den som avgör hur rörlig din muskel och led kan bli. Vi har stor kunskap om fascians, musklerna och ledernas uppbyggnad och funktion. Det är spänd fascia som kan ge stora problem i rygg, axlar och leder. Fascian har mer än tio gånger fler nociceptorer; smärtreceptorer; än vad muskler har. Vår kunskap om fascians påverkan på smärta och orörlighet är gedigen. Det är fascian som avgör hur stor din rörlighet är; och vi kan alltid påverka fascian. Vi har bred kunskap om vårt lymfsystem och vikten av att hålla det rörligt och vilka organ i kroppen som påverkar lymfsystemet; och hur vi påverkar dessa organ i yogan.

VILKEN YOGAFORM PASSAR MIG?
Om du här osäker på vilken form av yoga som är intressant och bäst för dig; hör av dig till oss för ett samtal eller möte.
Koncentrera dig i första hand på vilken dag och klockslag som passar dig bäst; så förklarar vi mer när du hör av dig.

YOGORS OLIKA BEGRÄNSNINGAR
De flesta yogaformer har oftast en speciell sak de kan var mycket bra på. Men alla former har en begränsning sett till vad en deltagare individ kan behöva för läkning, återhämtning eller balans i kropp eller tillvaro. Därför är vår breda kunskap med många olika inslag en garant för deltagaren att kunna hitta det som är bäst för honom eller henne.

En yogaform kan vara bra för stillhet och återhämtning; en annan effektiv på muskelproblem. En viss yogaform arbetar med fascian för att komma åt rörlighets- och smärtproblem. Så för största möjliga läkning för individen så kan vi anpassa vår yoga på individnivå. Läs mer nedan om Mixad Yoga.

MIXAD YOGA
När vi ser att en eller flera deltagare behöver få inslag från flera yogaformer för sin läkning; sitt problem; så tar vi in den övning som ger bäst resultat för deltagaren. Viss yoga har sin styrka i att skapa inre balans från stress eller om man är i utbrändhet. En annan yogaform har sin styrka i att få fascian; bindväven som omsluter muskler och organ; att släppa på spänningar och därmed släppa på smärta. En yogaform täcker således inte alltid alla behov till läkning; men genom att ta in inslag från flera yogaformer i en klass när det behövs; så når vi ofta mycket bra resultat för individen och deltagaren.

Längre ned på sidan hittar du direktlänkar till de yogaformer som vi använder i vårt yogaprogram. Är du intresserad av vår träning så kan även titta in på vår sida om avgifter och rabatter.

ANDNING
Just den Medvetna andningen; och då den andning som påverkar de de två nervsystemen; det Parasympatiska och det Sympatiska; är något vi arbetar med och lägger vikt vid. Bägge är inblandade i stress eller om det skall vara lugn och ro. Oftast så ligger människor med hög stress eller utbrändhet i den så kallade Paradoxala andningen. En motverkande andning vad det gäller syreupptag och att koppla på stillhet från vagusnerven och det parasympatiska nervsystemet.

Med den yogiska andning vi har utvecklat så kommer vi att kunna skapa en förutsättning för återhämtning både mentalt och kroppsligt. Andningen påverkar vårt blodtryck; blodets viskositet; andningen påverkar Vagusnerven; en mycket viktig nerv som styr vårt välbefinnande. Genom att förstå hur syresättningen påverkar organ så har vi oftast lättare att motivera oss att arbeta mot att ligga i rätt typ av andning.

MEDITATION
Även meditation är en väg in i att få stillhet lugn. Det är inget flummigt med meditationer. Det är helt enkelt ett enkelt redskap till att hantera stress och oro på ett för kroppen och sinnet mycket effektivt sätt. Vi gör enkla rytmiska meditationer som påverkar Hz-talet i hjärnan; hjärnans svängningstal; och då till att sänka sig från mycket högt och aktivt svängningstal; till ett mer lugnt och läkande gentemot t.ex. stress och utbrändhet. Meditationerna är något som många deltagare sedan praktiserar hemma då och då för just stillhet och återhämtning.

Du kan kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga hos oss.
Ring eller maila oss för mer information…

Välkommen!

Våra yogaformer:


What’s wrong with modern yoga?

Ja; Vad har gått fel i den moderna yogan…?

Ja; det är en fråga som vi också har ställt oss.
Vi har alltid haft en inriktning på att få läkande kroppar, fascia, muskler och leder.  I mångt och mycket har den nuvarande; moderna yogan; hamnat i den så kallade fitness-industrins fåra. Där har tyvärr ursprung och andemening gått förlorad inom den moderna yogan.

Nu har den har yogan utvecklats mer mot till att vara akrobatik vilket inte på något sätt främjar muskler, leder eller fascia. På Lotus Yoga Center jobbar vi långsiktigt med att återställa kroppars rörelsemönster och påverka leder och fascia positivt. Du kan alltid påverka din kropp till det bättre; oavsett ålder…

Klicka på bilden för att se videon; finns även länk nedan…

Lyssna och se gärna på videon…

Välkommen!