Den yoga vi arbetar med; våra yogaformer; är inte för att skapa akrobater eller cirkusartister. Vår yoga är anpassad för att återskapa eller behålla rörlighet i fascia, musklers och leders naturliga rörelsemönster och riktning. 

Vår yoga är inte en ”flashig” yoga; utan en vetenskapligt anpassad yoga för alla åldrar och kroppskonstitutioner, en yoga som läker från smärta och återskapar rörlighet och styrka och som också skapar lugn och inre balans. Det är vår målsättning med vår yoga.

Allt sker på individens villkor; individens nuvarande läge; kroppsligt och psykiskt. Det finns tyvärr numer många övningar inom yoga som inte är nyttiga för vare sig musklerna, fascian eller lederna. De översträcks, och fascian som skall hålla muskler och leder i balans; töjs ut för mycket; vilket i förlängningen kan ge skador och instabilitet i en led.

Vår yoga inriktar sig funktionellt på att återskapa det vi tappat i rörelseförmåga. Fascian är den som avgör hur rörlig din muskel och led kan bli. Vi har stor kunskap om fascians, musklerna och ledernas uppbyggnad och funktion. Det är spänd fascia som kan ge stora problem i rygg, axlar och leder. Fascian har mer än tio gånger fler nociceptorer; smärtreceptorer; än vad muskler har. Vår kunskap om fascians påverkan på smärta och orörlighet är gedigen. Det är fascian som avgör hur stor din rörlighet är; och vi kan alltid påverka fascian. Vi har bred kunskap om vårt lymfsystem och vikten av att hålla det rörligt och vilka organ i kroppen som påverkar lymfsystemet; och hur vi påverkar dessa organ i yogan.

Här nedan hittar du de yogaformer som vi använder i vårt yogaprogram. Är du intresserad av vår träning så kan även titta in på vår sida om rabatter, samt så finns det även en sida om våra gratis  Prova-På-Klasser. för dig som inte tränat hos oss tidigare…

Du kan kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga hos oss. Ring eller maila oss för mer information…

Välkommen!

Våra yogaformer:

  • Mediyoga
  • Yinyoga
  • Medyinyoga
  • Qigongyoga

What’s wrong with modern yoga?

Ja; Vad har gått fel i den moderna yogan…?

Ja; det är en fråga som vi också har ställt oss.
Vi har alltid haft en inriktning på att få läkande kroppar, fascia, muskler och leder.  I mångt och mycket har den nuvarande; moderna yogan; hamnat i den så kallade fitness-industrins fåra. Där har tyvärr ursprung och andemening gått förlorad inom den moderna yogan. Nu har den har yogan utvecklats mer mot till att vara akrobatik vilket inte på något sätt främjar muskler, leder eller fascia. På Lotus Yoga Center jobbar vi långsiktigt med att återställa kroppars rörelsemönster och påverka leder och fascia positivt. Du kan alltid påverka din kropp till det bättre; oavsett ålder…

Lyssna och se gärna på videon…

Andningen & Meditationer

En viktig del i seriös yoga är andningen och meditationer. Vi lägger stor vikt på båda dessa inslag i vår yoga. Det är något som påverkar allt inom oss; allt ifrån balans på nervsystemen till mental hälsa. Vi har lagt stor vikt vid dessa inslag och samlat viktig info om detta på vår blogg Lotus Hälsa. Där hittar du infon om Andningens betydelse och dess betydelse; samt här även info om Meditationer och dess påverkan…


 mediyoga_enbart

MediYoga är en terapeutisk yoga.

Det övriga som skiljer MediYoga från annan yoga, är att vi som undervisar dig har en basmedicinsk utbildning och har kunskaper rent medicinsk om vad MediYogan gör i och för kroppen.

Vi är utbildade MediYogaterapeuter och MediYogainstruktörer. Vi har även kunskaper ur en yogisk aspekt, hur yogans olika ställningar och rörelser kan påverka. Vi arbetar ur ett medicinskt perspektiv med de bägge autonoma nervsystemen; det sympatiska och det parasympatiska. Vårt fokus ligger på att få våra deltagare att fördjupa sig in i det parasympatiska nervsystemet för att uppnå kroppslig såväl som mental och själslig balans.


MEDIYOGA & KUNDALINIYOGA
MediYoga är en modern, svenskutvecklad yogaform. Den kommer ur och har sina rötter i kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak, det är två separata system. Vi representerar idag en egen självständig gren på yogaträdet och då inom kundaliniyogan. MediYoga har bl.a. tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska kunna fungera för människor med olika begränsningar.

MediYoga har sedan 1995 utvecklat ett stort antal egna pass specifikt för den moderna människans behov och verkar för att våra träningsprogram ska utvärderas vetenskapligt. På MediYogan bedrivs det mycket stor forskning via Danderyds Sjukhus, Huddinge Sjukhus och Karolinska Institutet, och MediYogan finns nu på många sjukvårdsinrättningar. Det är en yoga som visat sig ha stor positiv påverkan på blodtryck, rygg- och nackbesvär samt hjärtproblem. Läs även mer under Forskning om MediYoga.

MediYoga är en mycket lugn och inkännande yoga, inte prestationsinriktad som många andra yogaformer. Det är en yoga som både skapar ökad rörlighet och styrka i muskler och leder. Den återger eller låter dig behålla din kropps grundläggande rörlighet. Genom de lugna rörelserna så aktiverar du även det inre muskellagret, du får en starkare kropp inifrån och ut.

Du behöver inte några förkunskaper för att göra MediYoga. Inte vara i någon speciell ”form” eller rörlighet. Du möter MediYogan just där din kropp befinner sig. Du jämför dig inte med andra, du gör yogan på din kropps premisser.

De övningar som görs inom MediYogan är inte för att få dig till gymnast eller akrobat. Vi står inte på huvudet, axlar eller händer. Vi återskapar helt enkelt det rörelsemönster kroppen en gång hade, vi bevarar det rörelsemönster vi återfått. Det är grundläggande rörelser för din rörelseapparat. Rörelser som skall få dig att kunna utnyttja din kropps, dina musklers och dina leders fulla rörelsekapacitet. Enkla, men effektiva rörelser som stärker och bygger muskler, som skyddar och stärker leder. Många av övningarna inom MediYogan kan göras sittande på stol.

Inom MediYoga läggs stor vikt på en medveten andning. Oftast sker vår andning högt upp i bröstet. Det är en signal till kroppen att öka på stresshormoner. Det ger en spänd och stel kropp. Genom en korrekt andning, den så kallade yogiska andningen, så påverkar du hela din kropp. Ända från dina yttre muskler ända ner på cellnivå. Hela ditt lymfsystem är beroende av en djup och lugn andning, det är andningen som är pumpen i lymfan och därmed hela vårt immunsystem. Det ökar utbytet av vätska mellan lymfan och blodsystemet, där rensas virus, slagg, partiklar, tumörer som kroppen tagit hand, det rensas bort i lymfan. Genom en medveten andning så får du en optimal tillförsel av syre till alla delar av din kropp. En korrekt andning får kroppen att slappna av, fungera på det sätt som det är tänkt, utan spänningar.

MediYogan arbetar också med de två nervsystemen i kroppen, det parasympatiska och det sympatiska. De är kroppens gas och broms. Det sympatiska står för gasen. Det är där våra stresshormoner aktiveras, och tyvärr oftast inte stängs av på grund av den stress som många har inom sig och samhällets puls står för. Stress är bra så länge den finns den tid det var tänkt, från några sekunder till ett antal minuter. Men när det är fråga om stress i dagar, veckor och år, då tar kropp och organ skada.

Det parasympatiska systemet lär du dig använda för att stänga ner adrenalin, noradrenalin och kortisol, de hormoner som drar igång stressen i kroppen. Genom att via andningen och rörelserna kunna kontrollera dessa två system skapar vi en balans i kroppen. Muskulärt såväl som hormonellt. Och genom att du med yogan även kommer åt produktionen  GABA, Gamma-aminosmörsyra. GABA;n bildas i hjärnan, och det är kroppens effektivaste ämne att skapa lugn, balans och harmoni i din kropp och ditt sinne. Yogan är det mest effektiva sättet att öka på GABA, jämfört med annan träning. Mediyoga ökar GABA med 27% i din hjärna. Det är en av många anledningar till att många mår bra av yoga.

I MediYogan börjar du där din kropp befinner sig, utan att du jämför dig med andra. Det är Din kropp som bestämmer takten, storleken på rörelserna.  Passen är lugna och inkännande och passar alla åldrar, även om du känner dig stel. Men de är även stundtals utmanande och du kan själv anpassa övningarna rörelser efter just dina begränsningar, förutsättningar och möjligheter…

Det du gör i MediYogan, gör att du under din vardag kan känna dig mer avslappnad och mer harmonisk, vila mer i dig själv. För att få kroppen att komma mer i balans, att vi är i total närvaro, Mindfulness, så har vi meditationer som avslutning på passet. Meditationer har en stor inverkan på  våra telomerer, ändarna på kromosomerna, vilka är som en bakåträknande klocka som tickar ner. Meditation bromsar enligt Nobelpristagaren Elisabeth Blackburn åldrandet av telomererna, och kan vi bromsa åldrandet på telomererna så bromsar vi vårt eget åldrande.

 MedYinYoga

Ett koncept som skapar smidighet, rörlighet samtidigt som den lugnar och ger mjukhet men också bygger behövlig styrka där det behövs.

MedYinyoga är Lotus Yogacenters eget utvecklade yogakoncept, och det utvecklades  av Stefan Gottberg på Lotus Yogacenter, med och från hans erfarenheter när han under en period i livet hade mycket skador och mycket stor orörlighet och där många läkare räknade ut honom och en rullator var det som hägrade. Läs här mer om den resan från orörlig med smärta, till rörlig och smärtfri. MedYinyoga var det som startade läkningen och rörelseförmågan återställdes.

MedYinyoga är en träningsform som är spännande och mycket utvecklande. MedYinyogan har fått mycket gott omdöme från tränande.

MedYinYogan har med sitt genomarbetade koncept väldigt positiv påverkan på muskulatur, men allra viktigast är; fascian. Det är där många har sina stora problem när det gäller smärta och framför allt då vid tex fibromyalgi. Att både får hyaluronsyran och bindväven att arbeta ihop med musklerna är oslagbart när det gäller att få bort slagg från lymfsystemet som stannat i fascian och orsakar smärta. Flera fibromyalgiförbund, både i USA, Sverige, och övriga Europa, rekommenderar just Yinyoga som en mycket bra och verksam träning för att få bort smärta.

Genom MedYinYoga så blir påverkan på fascia/bindväv väldigt stor; och får stor påverkan mot just smärta. Många av de stora problem vi kan få kommer via fascian.

Med det rörelsemönster som behövs för att få hyaluronsyran, fascia, fibroblaster att samverka och öka på rörlighet och omsättning av vätska i fascian så är MedYinYoga ett mycket bra redskap för att öka på rörlighet samtidigt som man genom den yogan också påverkar den starkaste delen av  vår kropp; Fascian. Den är utrustad med enormt mycket smärtceller; vilka är 10 gånger fler än i muskelceller och muskelvävnad.

Ring gärna mig; Inger; på telefon 070-479 17 42 om du är intresserad av vår yoga…

Välkommen!

Du kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga hos oss…

Qigongyoga

Qi-gongyoga; en helt ny yogaklass hos Lotus Yogacenter. En klass där du får både en genomarbetande Medi- & yinyoga i kombination och till det ett långt djupgående; avslappnande gongspel som ger ytterligare balans och återhämtning…

Det är en yoga som helt bygger på det kinesiska tankesättet från TCM; Traditionell Kinesisk Medicin. Ur TCM så kommer Akupunktur, Meridiansystemet, Yinyoga. Från Kina kommer även gongspelet som vi har i vår Qigongyoga.

Vårterminen 2020 öppnar vi upp för en helt ny klass där vi tar ett kinesiskt fokus; och då dels på Qi; energin i kroppen, meridiansystemet och gongspel. Det är ur Traditionell Kinesisk MedicinTCM;  som sådant som akupunktur, meridianer, yinyoga och gongar har framkommit.

Vi lägger i den här kursen ett fokus på att få Qi i balans genom yinyogan, arbetar med att få brister i Qi att stärkas och balanseras. Och som en ingående del så finns även ett längre Gong-bad; där du får bada kropp och sinne i pulserande våglängder från gongarna.

Våglängderna från gongarna påverkar hjärnans Hz-tal och de påverkar vagusnerven; kroppens viktigaste nerv för vårt välbefinnande. Genom kombinationen med riktad yoga för meridiansystemet och gongarnas kraftfulla påverkan under en längre session; så får du en djupgående vila.

Läs gärna mer om gongspel på sidan om vår GongJourney.

Kursen är på onsdagar mellan kl.16.30 – 17.30. Det är tänkt till ungefär lika delar yoga och gongbad.
Det är som med de övriga klasserna ett antal av minst sex deltagare för kursstart…

Den här kursen kommer tillsammans med våra andra kurser att finnas på Boka Direkt

Yinyoga

Yinyoga är en restorativ yoga. En yoga du där du tillåter kroppen att ligga längre i en vilande ställning än i annan yoga. En yoga som ger dig kroppslig och själslig återhämtning…

Runt alla muskler och inne i kroppen finns fascian, bindväven. Den kan kallas organens och musklernas kläder, det är den som ger organ och musklerna stadga, håller ihop och håller ifrån. Det är med bindväv, ligament och leder som Yinyogan arbetar.

Vår utbildning till certifierade Yinyoga-lärare har skett genom genom Ann-Sophie Sjöblom, Stockholm, samt  Biff Mithoefer, USA, en av de troligtvis mest välrenommerade i världen inom Yinyoga. Yinyogan fokuserar på yin-delarna i kroppen, såsom skelett, bindväv, ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. Ställningarna som är mycket enkla för kroppen, utförs alltid sittande eller liggande. Till skillnad mot många andra yogaformer, så tillåter yinyogan alltid dina muskler att få total avslappning.

När kroppen får sträckas ut känns det ibland som att vi får livet tillbaka. Yinyoga kan på ett mjukt och varsamt sätt göra så att gamla spänningar och stelheter öppnas upp i kroppen.

Yin & Yang
För att förstå vad yinyoga innebär, så måste vi även belysa yangyogan. Det är den yoga där vi aktiverar musklerna,  vi bygger styrka, kraft, värme och balans. I yang positionerna så stannar vi oftast korta stunder innan vi går ur ställningen. I Yinyogan är du kvar betydligt längre, och i vilsamma, mjukgörande positioner, du arbetar alltså inte alls med musklerna.

Ytterligare stora skillnader är vad vi kommer åt i våra kroppar. I Yinyogan så arbetar vi med helt andra vävnader än musklerna. Vi arbetar med yindelarna i kroppen. Det innebär att det är kroppens leder, ligament, bindväv och skelettet som är den primära delen inom yinyogan. Den mjuka långsamma processen gör att vi får en sträckning i dessa delar, utan att bygga värme och kraft som i annan yoga.

Efter som du befinner dig en längre tid i varje ställning, gör att du sakta, varligt och inkännande drar ut musklernas kläder, bindväven, så den inte håller musklerna stela, och frusna i sitt grepp. Den ytliga bindväven är den vita hinna som sitter runt musklerna, den har till uppgift att hålla ihop muskeln, men också vara smörjmedlet mellan muskelgrupperna när de rör sig mot varandra. Praktiken där vi stannar kvar med det som är. Vilar oss igenom motstånd tills det släpper efter.

Sedan har vi den inre, den fibrösa bindväven. Den som ligger djupare inne kroppen, som i princip genomsyrar hela kroppen, den som bygger och håller emot och ihop, en arkitektur runt om och för mjukdelarna. Bindväven kan vara allt från något som påminner om sockervadd till en läderrem. Det är denna uppbyggnad vi arbetar med inom Yinyogan. Muskler är som gummisnoddar, de går att töja, och de drar ihop sig. I yinyogan så arbetar vi med de annars så svåråtkomliga delarna, bindväv, ligamenten och skelettet. Blir bindväven kort, så påverkar det dina muskler negativt, de blir osmidiga, stela och orörliga. Spänd bindväv klämmer ihop musklerna, hopklämda muskler gör att blodflödet i muskler minskar, muskelns förmåga till arbete och läkning blir mycket sämre. Dina muskler kan inte röra sig mer än vad din spända bindväv tillåter.

Du praktiserar mindfulness, medveten närvaro, när du ligger länge i en ställning och låter kropp och sinne bli ett.  Vi slappnar av och låter kroppen vara och kommer på så sätt mycket djupare. YinYogan låter bindväven sträckas ut och därmed få tillgång till rörlighet i våra muskler och uppbunden energi. I Yinyogan behöver du inte sträva, bara vara. Allt sker på kroppens villkor.

Övningarna ska kännas, men inte så mycket att den naturliga andningen blir störd. Ofta gör vi ingenting för att aktivt påverka andningen men vi iakttar andningen. Andetaget avslöjar om vi har gått för djupt i en position. Om andningen känns forcerad eller ryckig eller om vi drar efter andan behöver vi backa lite grann i den övningen. Flödet av energi genom kroppen ska inte hindras utan släppas fram. I vissa positioner andas vi medvetna, djupa andetag.

Yinyoga är också ett utmärkt komplement till all annan fysisk aktivitet, du behåller styrkan samtidigt som du blir smidigare. Yinyoga passar alla människor och kroppar. Den är dock särskilt effektiv för stela och orörliga personer där fascian har stramats till av arbete eller orörlighet. Just att vi inriktar oss på att komma åt fascian, gör att  det ger totalt full rörelse i lederna, men du bibehåller din stabilitet och styrka runt lederna. Yinyoga medför också att man skapar en fin balans mellan fysisk stabilitet och mentalt lugn, vilket passar extra bra de dagar du upplever stress och trötthet.

Du kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga hos oss…

Länkar:
Om Yinyoga från TV-4

Qi-gongyoga; en helt ny yogaklass hos Lotus Yogacenter. En klass där du får både en genomarbetande yoga och ett långt avslappnande gongspel som ytterligare återhämtning…

Vårterminen 2020 öppnar vi upp för en helt ny klass där vi tar ett kinesiskt fokus; och då dels på Qi; energin i kroppen hur den påverkas via meridiansystemet och som avslut på klassen ett längre avslappnande gongspel. Det är ur TCM; Traditionell Kinesisk Medicin; som till exempel akupunktur, meridianer, yinyoga och i viss mån gongar har framkommit.

Vi lägger i den här kursen ett fokus på att få Qi i balans genom den yoga vi använder för att påverka meridianer och vagusnerven, arbetar med att få brister i Qi att stärkas och balanseras. Och som en regelbunden och ingående del så finns även en Gongjourney där du får bada kropp och sinne i pulserande våglängder från gongarna.

Våglängderna från gongarna påverkar hjärnans Hz-tal och de påverkar vagusnerven; kroppens viktigaste nerv för vårt välbefinnande. Genom kombinationen med riktad yoga för meridiansystemet och gongarnas kraftfulla påverkan under en längre session; så får du en djupgående vila.

Detta är en relaxyoga i sin bästa form…

Läs gärna mer om gongspel på sidan om vår GongJourney.

Välkommen!