Yinyoga är en restorativ yoga. En yoga du där du tillåter kroppen att ligga längre i en vilande ställning än i annan yoga. En yoga som ger dig kroppslig och själslig återhämtning…

Runt alla muskler och inne i kroppen finns fascian, bindväven. Den kan kallas organens och musklernas kläder, det är den som ger organ och musklerna stadga, håller ihop och håller ifrån. Det är med bindväv, ligament och leder som Yinyogan arbetar.

Vår utbildning till certifierade Yinyoga-lärare har skett genom genom Ann-Sophie Sjöblom, Stockholm, samt  Biff Mithoefer, USA, en av de troligtvis mest välrenommerade i världen inom Yinyoga. Yinyogan fokuserar på yin-delarna i kroppen, såsom skelett, bindväv, ligament, inre organ och de så kallade meridianerna. Ställningarna som är mycket enkla för kroppen, utförs alltid sittande eller liggande. Till skillnad mot många andra yogaformer, så tillåter yinyogan alltid dina muskler att få total avslappning.

När kroppen får sträckas ut känns det ibland som att vi får livet tillbaka. Yinyoga kan på ett mjukt och varsamt sätt göra så att gamla spänningar och stelheter öppnas upp i kroppen.

Yin & Yang
För att förstå vad yinyoga innebär, så måste vi även belysa yangyogan. Det är den yoga där vi aktiverar musklerna,  vi bygger styrka, kraft, värme och balans. I yang positionerna så stannar vi oftast korta stunder innan vi går ur ställningen. I Yinyogan är du kvar betydligt längre, och i vilsamma, mjukgörande positioner, du arbetar alltså inte alls med musklerna.

Ytterligare stora skillnader är vad vi kommer åt i våra kroppar. I Yinyogan så arbetar vi med helt andra vävnader än musklerna. Vi arbetar med yindelarna i kroppen. Det innebär att det är kroppens leder, ligament, bindväv och skelettet som är den primära delen inom yinyogan. Den mjuka långsamma processen gör att vi får en sträckning i dessa delar, utan att bygga värme och kraft som i annan yoga.

Efter som du befinner dig en längre tid i varje ställning, gör att du sakta, varligt och inkännande drar ut musklernas kläder, bindväven, så den inte håller musklerna stela, och frusna i sitt grepp. Den ytliga bindväven är den vita hinna som sitter runt musklerna, den har till uppgift att hålla ihop muskeln, men också vara smörjmedlet mellan muskelgrupperna när de rör sig mot varandra. Praktiken där vi stannar kvar med det som är. Vilar oss igenom motstånd tills det släpper efter.

Sedan har vi den inre, den fibrösa bindväven. Den som ligger djupare inne kroppen, som i princip genomsyrar hela kroppen, den som bygger och håller emot och ihop, en arkitektur runt om och för mjukdelarna. Bindväven kan vara allt från något som påminner om sockervadd till en läderrem. Det är denna uppbyggnad vi arbetar med inom Yinyogan. Muskler är som gummisnoddar, de går att töja, och de drar ihop sig. I yinyogan så arbetar vi med de annars så svåråtkomliga delarna, bindväv, ligamenten och skelettet. Blir bindväven kort, så påverkar det dina muskler negativt, de blir osmidiga, stela och orörliga. Spänd bindväv klämmer ihop musklerna, hopklämda muskler gör att blodflödet i muskler minskar, muskelns förmåga till arbete och läkning blir mycket sämre. Dina muskler kan inte röra sig mer än vad din spända bindväv tillåter.

Du praktiserar mindfulness, medveten närvaro, när du ligger länge i en ställning och låter kropp och sinne bli ett.  Vi slappnar av och låter kroppen vara och kommer på så sätt mycket djupare. YinYogan låter bindväven sträckas ut och därmed få tillgång till rörlighet i våra muskler och uppbunden energi. I Yinyogan behöver du inte sträva, bara vara. Allt sker på kroppens villkor.

Övningarna ska kännas, men inte så mycket att den naturliga andningen blir störd. Ofta gör vi ingenting för att aktivt påverka andningen men vi iakttar andningen. Andetaget avslöjar om vi har gått för djupt i en position. Om andningen känns forcerad eller ryckig eller om vi drar efter andan behöver vi backa lite grann i den övningen. Flödet av energi genom kroppen ska inte hindras utan släppas fram. I vissa positioner andas vi medvetna, djupa andetag.

Yinyoga är också ett utmärkt komplement till all annan fysisk aktivitet, du behåller styrkan samtidigt som du blir smidigare. Yinyoga passar alla människor och kroppar. Den är dock särskilt effektiv för stela och orörliga personer där fascian har stramats till av arbete eller orörlighet. Just att vi inriktar oss på att komma åt fascian, gör att  det ger totalt full rörelse i lederna, men du bibehåller din stabilitet och styrka runt lederna. Yinyoga medför också att man skapar en fin balans mellan fysisk stabilitet och mentalt lugn, vilket passar extra bra de dagar du upplever stress och trötthet.

Du kan när som helst under pågående termin och år, starta upp din yoga hos oss…

Länkar:
Om Yinyoga från TV-4

Välkommen!