Du kan när som helst under pågående termin ansluta dig till vår yoga. Inga förkunskaper behövs. Vår yoga anpassas på individnivå.

KURSRABATTER
Vid intresse för gå kvarvarande termin; så får deltagare 10 % rabatt på de gånger som är kvar på aktuell termin.
Priset som sätts utgår från grundpriset på drop-in-avgiften.

Ny till yogan?
Om du känner dig osäker på vilken typ av yoga du vill välja; så utgå från den tid som passar dig bäst. Inom varje klass så använder vi de övningar som vi vet att respektive deltagare har störst nytta och behov av för sin kropp eller själsliga välmående.

FRÅGOR & TANKAR
Ring eller maila oss gärna för info eller samtal om du har tankar och funderingar.
Stefan: 520 106 50 / s.gottberg@proton.me eller Inger på 070-479 17 42 / yoganianu@gmail.com.

 • Du kan när som helst under pågående termin ansluta dig till våra yoga- och Dibaze-kurser.
 • Inga förkunskaper behövs.
 • Vår yoga anpassas på individnivå, du jämför dig inte med någon, det är din kropp som bestämmer Din yoga…
 • Välj din yoga efter den tid som passar dig; yogan där anpassar vi till gruppen
 • Vi som yogaterapeuter i MediYoga och Yinyoga har medicinsk utbildning för yoga
 • MedYinYoga är en mycket effektiv, lugn kraftfull blandning av MediYoga & Yinyoga
 • Vi har utbildning i hormon- och lymfsystemets funktioner, på- & inverkan på våra kroppar och sinnen
 • Vi har länge arbetat med och har stor kunskap om andningens påverkan på stress, sorg och utbrändhet
 • Vi har stor kunskap om hur fascian / bindväven fungerar i förhållande till rörlighet, leder, muskulatur, lymfsystemet och fascians formning och deformering av skelett.
 • Kurspriserna har drop-in-priset som grund, sedan blir det rabatt på 10% för om man väljer att gå resterande kurs efter att terminen startat / pågår.

Kurspriser, rabatter & gånger

 • Om du anmäler dig efter kursstart, eller en bit in på terminen, och du vill gå resterande / kvarvarande del av termin, så får du 10 % rabatt på återstående pris av terminen!
 • Redan inställda tillfällen i yoga & Nia, (då Inger är på kurs) är borträknade från priset.
 • Stefans yogaklasser har även de en anpassning i priset för en stängd vecka under våren.

Här finns info om ”Tränandes ansvar” runt klasserna…

Inbetalningar sker till
Bankgiro: 5053-2183

Telefon : 070 479 17 42

Mejl: yoganianu(at)gmail.com

Här finns info om ”Tränandes ansvar” runt klasserna…