Du kan när som helst under pågående termin ansluta dig till vår yoga. Inga förkunskaper behövs. Vår yoga anpassas på individnivå…

KURSRABATTER
Vid intresse för gå kvarvarande termin; så får deltagare 10 % rabatt på de gånger som är kvar på aktuell termin.
Priset som sätts utgår från grundpriset på drop-in-avgiften.

Inbetalningar sker till
Bankgiro: 5053-2183

Telefon : 070 479 17 42

Mejl: yoganianu(at)gmail.com

Här finns info om ”Tränandes ansvar” runt klasserna…