För att vår verksamhet med Massage, Hudvård, Akupunktur, Yoga & Dibaze skall fungera så är hänsyn från och med oss alla runt förkylningar och hängighet en mycket viktig sak.

Hänsyn till oss som utövare, hänsyn till deltagare i vår träningsverksamhet, och inte minst hänsyn mot dig själv. Allt i vår verksamhet påverkar en kropp som är utsatt för virus, snorighet, förkylning eller hängighet. Det är inte lämpligt alls att då att du gör något av det ovan.

Är du förkyld, snorig eller hängig kommer du inte till någon av de ovanstående inslagen. Annars riskerar du att utsätta dig själv och din kropp för påfrestning vid till exempel massage, akupunktur, yoga eller dibaze. Jag som yrkesutövare vill inte ha sjuka klienter eller deltagare för både deras och min skull. Vi måste hålla oss så frisk det går för att kunna hålla min verksamhet igång samt att vi inte smittar varandra under träning eller vid besök på min praktik. Smittas vi som ledare av någon som kommer förkyld; så drabbas inte bara vi, utan även alla grupperna; 40-50 personer; genom att vi då inte kan hålla våra klasser i yoga och Dibaze.

Är du det minsta hängig eller förkyld eller snorig; vänligen avboka din träning eller ditt besök på min praktik och var borta från träning, massage, akupunktur tills du är helt symptomfri minst två dygn efter förkylning / covid.