Jag har under 2022 och 2023 utbildat mig till Sensingyogaterapeut. Sensingyoga är en yogaform som i grunden bygger sin yoga på det som är det mest grundläggande för alla däggdjur; pandikulativ sträckning av kroppen för att lätta på spänningar…

När en kropp hos ett däggdjur blir spänd; när det infinner sig stress, trauma eller smärta så är just pandikuleringen det som ger kroppen dess naturliga avslappning genom en stor inandning som får kontakt med vagusnerven och diafragman; samt att lemmarna spänns i en sammandragning.

När man iakttar t.ex. hundar så gör de så många gånger per dag. Ett medfött och naturligt sätt till kroppskontakt och avslappning.

NATURLIGA RÖRELSER

Sensingyoga utgår från kroppens egen kunskap. Sensingyoga är en underbart mjuk rörelseform som tagit sitt tänk från hur djur, små barn och naturfolk beter sig naturligt i rörelse och i vila. Det är också en tanke om hur vi alltid sedan urminnes tider naturligt varit i rörelse med långa perioder av återhämtning och vila emellan.

När vi föds så har vi alla en kod, som en förprogrammering hur vi ska röra oss. Bebisar utvecklar sig och sitt rörelsemönster genom att göra pandikulationer (kroppsgäspar) och genom att testa sig fram. Rent intuitivt har vi sedan urminnes tider alltid vetat hur vi ska röra oss – som sagt det ligger i vår kropps unika kodning.

I Sensingyoga har vi plockat tillbaka det där enkla och mjuka sättet att röra oss på utan något tvång eller att uppleva att vi behöver prestera på mattan. Det är detta som ger så mycket läkning och som ger tillbaka ett mer naturligt och skönt sätt att hantera vardagen på.

De naturliga rörelserna gör också så att vi kan komma tillbaka snabbare när vi eventuellt har skadat oss eller dragit på oss obalanser genom att sitta och göra saker på samma sätt för länge eller något annat.

Sensingyoga fungerar också så bra för att vår kropp är uppbyggd i ett rutnät av bindväv. Allt i kroppen är i princip bindväv – fascia. De här rutnäten behöver rörelse och de behöver rörelser i spiraler. Det kanske låter avancerat, men det är egentligen motsatsen till att tänka linjer i kroppen och i stället tänka helhet – att allt hör ihop och sitter ihop med allt annat.

Så om du petar i ett spindelnät så rör sig hela nätet. Om du rör dig med tanken om att du är en helhet i kroppen så kommer också hela din väv som är som en kroppsstrumpa att röra sig och bidra till en skönare känsla i kroppen.

STRESS & ANDNING

Inom vår yoga så arbetar vi sedan lång tid tillbaka med stort fokus på stress, utbrändhet, sorg och trauman. Vi har lång erfarenhet och stor kunskap över att arbeta med dessa problem; och har över åren fått goda resultat med deltagare som haft drabbats av olika stresslägen. Mycket av det vi jobbar ihop med inom Mediyogan och Sensingyogan är vikten av balansen mellan framför allt andningen, vagusnerven, psoasmuskeln och fascian; och där har vi gedigen kunskap om sambandet mellan dessa nerver, muskler och organ.

Det är viktigt att ha kunskap hur dessa delar i kroppen samspelar vid avslappning och återhämtning respektive vid inlagring av stress i kroppen; och vad som sker rent fysiskt och psykiskt vid stress. Lite längre ned på sidan finns det mer om de Tre Benen inom Sensingyogan; samt så mer grundligt om de tre benen inom Sensingyogan på våra specialsidor på vår blogg Lotus Hälsa.

PANDIKULATION

Hjärtat i allt det som vi lär ut i Sensingyoga är något som kallas för PANDIKULATION. Pandikulation kan man säga är som en ”kroppsgäspning”. Det är något som du gör precis när du vaknat, eller när du suttit vid skrivbordet en stund och känner för att sträcka på dig. Det är en kroppsgäsp som inte alltid behöver innehålla en mungäsp. Det är helt enkelt en helkroppsaktivering som gör mer för vårt nervsystem än vad vi kanske tror eller vet idag.

Så när vi gör en kroppsgäspning så gör vi det på en inandning. Vi håller sedan andan och upplever att vi expanderar; spänner ut. När vi sedan andas ut så gör vi det i en fullständigt avslappnad känsla och låter kroppen mjukna helt och hållet efteråt. Det är så här djur och små barn gör – upp till 40 ggr per dag. Vi vuxna gör det ca 5-15 ggr per dag.

Så det här är alltså en naturlig del av små barn och djurs vardagliga liv. Något som kommer utan att de tänker på det och framför allt så sker det när de varit stilla en längre tid. Så djur gör sina kroppsgäspar och skakar hela tiden för att upprätthålla en frisk och sund bindväv och för att skicka signaler till hjärnan om hur det är ställt i de mjuka vävnaderna och musklerna.

Det är något som är lika viktigt som att tänka på sin kost eller annan träning eller motion. Det är lika viktigt just för att det omprogrammerar hjärnan till musklerna. När vi har utsatt kroppen för ett trauma eller stress under en längre tid så sker det en mer eller mindre en permanent låsning i muskler och mjuka vävnader. Ni vet när axlarna sitter uppe vid öronen och inte kommer ner med den egna viljan eller lite massage. Då vet vi att nervsystemet har gått in och låst våra muskler för att dels spara på energi och dels för att minska slitage och skador.

Hur vet vi då att det är viktigt och varför gör vi vuxna det så sällan? Eftersom djur och små barn gör det så ofta så borde det betyda något för oss. Kan det vara så att avsaknaden av just pandikulation kan bidra till smärta, värk, utmattning, sämre hållning, skador mm?

Djur gör alltid en kroppsgäspning när de varit i REM-sömn för att ge en signal till musklerna och mjuka vävnader att tighta till sig igen. När man sovit så slappnar de av och då finns ju inget stöd för oss. Det är likadant när vi vilat ett tag och ska resa oss. Kolla nästa gång du varit stilla en längre stund om kroppen tycker om en kroppsgäspning. En pandikulation frigör även oxytocin. Det är vårt kärlekshormon och även det som hjälper till att sänka kortisol – vårt stresshormon.

DE TRE BENEN

Sensingyogan spänner över mycket; men i grunden kan man säga att Sensingyogan har tre ben som den är mer grundläggande; Fascian (Bindväven), Vagusnerven och Psoasmuskeln.

Lotus Yogacenter har sedan 2010 haft med dessa inslag i sin yoga; samt tidigt förstått vikten av dessa delar. Vi är grundligt utbildade i samt insatta i hur dessa tre enheter fungerar i praktiken; var för sig samt deras interna samspel för att få det parasympatiska nervsystemet i balans. Vilka övningar som gör nytta för vad. Du kan läsa mer grundligt om var och en av varje del på vår blogg; där vi sedan lång tid tillbaka lyft fram vikten av att ha de delarna ovan i bra funktion.

FASCIAN (BINDVÄVEN)

Kroppens i särklass största organ är fascian; bindväven. Den omsluter alla muskler, alla leder och alla organ. Den ser till så att musklerna kan röra sig mot varandra. När vi blir orörliga så är det oftast fascian som blivit för stram; det gör musklerna orörliga.

Människor som har CFS / ME; Fibromyalgi och Myalgisk Encefalomyelit har oftast väldigt gles fascia / bindväv; vilken då är för tillåtande i rörelserna. Då kan vanlig yoga ge smärta efter ett pass. Sensing Yoga är däremot så stillsam och inkännande samt att rörelserna / övningarna sker långsamt i alla lägen. Det ger inte samma påslag på gles bindväv som t.ex. många andra yogaformer. Läs mer på vår blogg om Fascian.

VAGUSNERVEN

Vagusnerven är den största nerven i kroppen; den som känner av hela din kropp; flygledaren. Den känner av alla organ inklusive mage och tarmar. Vagusnerven är den enda nerv som talar med hjärnan; i alla andra fall är det hjärnan som styr nerver.

Genom att hålla Vagus i rätt ”ton” så fungerar din kropp som den ska. När vagus får fel ton så fungerar inte kontakten med organen perfekt; felsignaler kan förekomma, obalanser kan uppstå; framför allt inflammatoriska tillstånd. Läs mer ingående på vår blogg om Vagusnerven.

PSOASMUSKELN

Psoasmuskeln är den muskel som lyfter dina ben. Det är kroppens enskilt starkaste muskel. Men det är också den muskel som står ditt sympatiska (stress-fly- & fäktasystem) närmast. Här lägger vi all stress, sorg, trauman och svåra upplevelser.

När det kommit in sådan upplevelser i kroppen så fastnar de i psoas och psoas vill för ditt bästa bli förlöst. Vid vid visst trauma-arbete används psoas som det redskap som släpper på stressen och de trauma som inlagrats i kroppen; men inte fått bli förlösta. Människan är det enda däggdjur som inte använder sig av detta att skaka och göra sig av med obehagliga upplevelser på ett naturligt sätt…
Läs mer ingående på vår blogg om Psoas.

Välkommen till vår Sensingyoga!