Lotus Yogacenter har under lång tid arbetat med stresshantering och utbrändhet; och då genom både andnings- och yogaövningar som grund till att komma till rätta med t.ex. utbrändhet, stress, sorg och trauman...

Andningen är avgörande för vårt liv; och avgörande för hur vi mår. Korrekt andning har oftast en förlösande effekt på utbrändhet, stress, sorg och trauman; och omvänt så har det man kallar paradoxalandning; när andetaget ligger helt fel; den motsatta effekten. Det framkallar och bibehåller stress i kroppen. Det läget blir till slut det normala; kroppen är i stridsberedskap.

Dessa olika stresslägen lägger andetaget högt upp i bröstet. Oftast går hjärnan på högvarv, nattsömnen blir lidande: kroppen blir spänd och stel. När vi ligger i detta läge så använder vi kortison; och kortison är möjligen det som kan ge utbrändhet ett ansikte. och i det här läget förbrukas även ett oerhört viktigt mineral; magnesium (Mg).

Sömnmedel och hjärnan

När vi t.ex. hamnar i det läget att vår sömn förvärras så ligger det inte långt bort innan man hamnar i läget att ta sömntabletter. När vi tar sömntabletter så kommer vi inte ner i den djupsömn som behövs för att hjärnan skall få tömma sig på slagg; glymfan drar alltså igång när du är i den djupaste sömnen. Det finns forskning som anser att flera neurodegenerativa sjukdomar; Alzheimers, Parkinsons, ALS m.fl. kan ha ett ursprung i plackbildning som inte tvättas bort under natten. En rejäl djupsömn är alltså livsviktig för hjärnans välmående.

Stress

Stress är ett farligt läge; till och med dödligt. När vår organism utsätts för stress så känner den sig hotad och anpassar sig efter det. Det fungerar bra i 10-20 minuter eller en timme. Men inte under dagar, veckor, månader och år. Det sliter sönder organ. Hippocampus är en kopplingsstation mellan hjärnans delar; och det är där ditt närminne sitter.

Hippocampus tar skada av kortisol; stresshormonet. Det blir svårt att komma ihåg saker; hippocampus skall slussa närminnen till långtidsminnet; och transporten dem emellan blir trög. Du börjar bli glömsk, svårt att koncentrera dig. Men korrekt andning, yoga och meditation kan vara det som återställer balansen i hippocampus och kroppen i övrigt. Läs mer här på bloggen om Stress.

Här nedan ett kortare utdrag om stress och påverkan på hippocampus.
Dokumentet finns sedan i sin helhet på länkarna nederst på sidan; både som text och PDF…

Magnesium

Magnesium är vårt lugn- och ro-mineral. När det förbrukas ner till låga nivåer; t.ex. av stress; så hamnar vårt muskelsystem i gungning. Vi blir stela; hjärtat är enormt beroende av Mg; och stress bränner mängder av Mg. Muskler är beroende av Mg. Diafragman är en mycket stor muskel som är den som skall vara motorn i ditt andningssystem. Även den påverkas av Mg-brist och så även själva lungmuskulaturen.

Glymfatiska systemet

När nattsömnen sätts ur spel kanske på grunda av stress och därmed felaktig andning; så kan inte hjärnan använda sitt rengöringssystem; det glymfatiska systemet; fullt ut för att föra bort skräp / slagg från den neuronaktivitet som sker i hjärnan. I hjärnan finns det ventriklar; hålrum; vilka är viktiga för att få spinalvätskan att röra sig i hjärnan. Så vårt andetag har en mycket stor in- och påverkan på hela vår kropp.

Andningens betydelse

Läs mer här…
Det finns mer att berätta om andningen, stress och utbrändhet och hur då andetaget påverkar hela vår organism; ända in på cellnivå. Vill du gå djupare för att t.ex. förstå de två nervssystem som du har som är antingen stressläge eller viloläge; sympatiska och parasympatiska nervsystemet; så kan du läsa på vår blogg om hur andetaget är bryggan mellan dessa två system. Läs mer om Andningens betydelse

TRP- Trauma Release Position

Som en del av vårt arbete med stresshantering och trauman så har vi utvecklat vår TRP; Trauma Release Position; som vi haft god effekt med på traumaproblem…