davinci_2017web

MediYoga har i ett stort antal vetenskapliga studier visat sig vara väldigt bra och välgörande för många kroppsliga problem, men framför allt för hjärtat…

En ny svensk studie vid hjärtintensiven på Danderyds sjukhus visade tydligt att MediYoga minskar risken för hjärtinfarkt. Resultaten var så entydiga att sjukhuset sedan januari 2010 använder den medicinska yogan i reguljär rehabilitering av sina hjärtinfarktpatienter.

En studie med Medicinsk Yoga mot förmaksflimmer pågår vid samma enhet på Danderyd sedan november 2009 och fortsätter i utökad form 2014. Karolinska sjukhuset i Huddinge planerar en studie med Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt och vid en vårdcentral i Lund startade våren 2010 ett projekt med Medicinsk Yoga mot högt blodtryck.

En ny svensk studie visar att yoga ska vara särskilt bra för hjärtpatienter. Personer som drabbats av attackvisa förmaksflimmer kan få en bättre livskvalité av yoga enligt studien. Den nya studien räknas som en av världens största yogastudier på förmaksflimmer med 180 patienter. Den började 2014 och pågår in på 2017.

Hur har det gått med människor som varit med i studien?

– De mår bättre. De känner en bättre livskvalité. Blodtrycket sjunker och hjärtfrekvensen sjunker, säger Maria Wahlström doktorand på Karolinska Institutet och sjuksköterska på Sofiahemmet, till Sveriges Radio där hon intervjuades 14 mars

Attackvisa förmaksflimmer betyder att man har en oregelbunden puls. Det kan hålla på i några minuter upp till sju dagar och det gör att man inte mår bra. Det kan leda till hjärtsvikt och stroke om man inte behandlas för det. Det finns inget botemedel mot förmaksflimmer men symptomlindring.

– Den här yogan är en lugn meditativ form, baserat på djupandning och meditation, berättar Maria Wahlström. 2-3 gånger i veckan är lagom, tror hon. I studien har patienterna fått göra detta en gång i veckan i tolv veckor, men de fick också göra lite yoga hemma.

Här nedan inslaget från P4 om just den studien på MediYoga mot hjärtflimmer. 3 minuter långt.


 Svensk forskning på yoga för hjärtat

Sjuksköterskan Maria Wahlström är forskningsansvarig på Danderyds sjukhus när det gäller den Medicinska Yogan. Sedan slutet av 2007 har hon lett forskning på yoga vid Hjärtintensiven där hon är anställd. Den första studien som nu är klar kan du läsa i sammanfattning här nedan. Maria gjorde en presentation av studien på Läkarstämman i Älvsjö i november 2009. Där fick hon diplom av Svenska Läkarsällskapet för bästa vetenskapliga presentation. Maria leder ytterligare en studie med yoga mot förmaksflimmer på Danderyd och som pågick fram till 2010.

 Studien i sammanfattning:
Positiva effekter av Medicinsk yoga på blodtryck och kortisolnivå i saliv hos patienter med hjärtinfarkt

Maria Wahlström, leg sjuksköterska, Majid Kalani, överläkare, medicine doktor Karolinska institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm)

Bakgrund:

Yoga har funnits i cirka 5000 år och har visats ha effekter på både fysisk och psykisk hälsa. Rehabilitering är det särskilt viktigt hos patienter som genomgått hjärtinfarkt som minskar återinsjuknandet. Avsikten med studien var att undersöka effekten av medicinsk yoga, som del i hjärtrehabiliteringsprogrammet efter hjärtinfarkt, på riskfaktorer för hjärt- och kärl sjukdomar.

Metod: Sextio patienter som under diagnosen hjärtinfarkt randomiserades till sedvanlig hjärtrehabilitering och yoga (30 patienter) alternativt med sjukgymnastik (30 patienter). Vi använde Medicinsk yoga, speciellt utformad för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar, med fokus på djupandning i rörelserna. Yogan utfördes med ledning av en yoga expert en gång i veckan under en timme, i tre månader. Sjukgymnastik utfördes två gånger i veckan under en timme i tre månader.
Blodtryck och kortisolnivå i saliv mättes i början och efter tre månader. Patienternas egen uppfattning om hälsotillstånd utvärderades med ett frågeformulär i början och efter tre månader.

Resultat: Medelåldern i sjukgymnastikgruppen var 62 år och i yogagruppen 60 år. I början av studien var medelblodtrycket högre i yoga gruppen jämfört med sjukgymnastik gruppen (128/75 respektive 119/69 mmHg). Blodtrycket sjönk signifikant efter tre månader hos patienter i yogagruppen (113/71 mmHg), medan i sjukgymnastik gruppen steg blodtrycket till 127/71 mmHg. Salivkortisol sjönk i yogagruppen från 8.5 till 6.0 nmol/L, medan det i sjukgymnastik gruppen steg något men ej signifikant från 4.6 till 5.0 nmol/L. Patienter i yoga gruppen uppgav förbättrad allmänt hälsotillstånd, mindre oro och bättre sömn.

Slutsats: Medicinsk yoga med lätta rörelser, djupandning och avslappning leder till lägre blodtryck, minskad kortisolnivå i saliv, samt subjektivt förbättrad hälsotillstånd. Dessa effekter kan möjligen vara av betydelse för att minska risken for återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar.

För mer information om forskningen på Danderyd, kontakta Maria på: maria.nilsson@ds.se


 Christinas Historia
Christina Bäckmar hade haft problem med sitt hjärta i många år, kärlkramp och flera hjärtinfarkter, diagnostiserad som svårt hjärt- & kärlsjuk av vården.

2007 kom hon via sjuksköterskan Maria Nilsson i kontakt med den Medicinska Yogan och IMY. Christina, själv pensionerad sjuksköterska, började direkt träna ett av IMYs startpakets program och har sedan dess, april 2007, inte haft fler problem med hjärtat. Flera stora tidningar har skrivit om Christina, bl.a. Må Bra, HÄLSA och Aftonbladet, och den 19:e januari 2010 hade programmet Kropp & Själ i radions P1 ett reportage om den Medicinska Yogan och Christinas fascinerande historia.

För direkt kontakt med Christina: info@medicinskyoga.se


 Forskningsrapport
Här är en forskningsrapport från Monica Köhn, Nora Vårdcentral.

Tyvärr på engelska, men för den som är intresserad, så är den mycket läsvärd…


Omformning av vår kroppar
En 85-årig dam vilken har en stor puckel, formar på ett par månader om sin kropp till att bli rak i ryggen…

Läs mer här


 Sjukvårdinrättningar

Och här en lista över vilka sjukvårdsinrättningar i Sverige som använder MediYoga i sina behandlingar. För närvarande över 80 inrättningar använder sig av MediYoga i sina behandlingar…


Strupsång lugnar barn…

 Artiklar & Forskning
Här kommer det lite info och artiklar om MediYoga mot ryggbesvär, att kunna sänka blodtrycket och om MediYogans påverkan på hjärtat.