MediYoga är en terapeutisk yoga.

Det övriga som skiljer MediYoga från annan yoga, är att vi som undervisar dig har en basmedicinsk utbildning och har kunskaper rent medicinsk om vad MediYogan gör i och för kroppen.

Vi är utbildade MediYogaterapeuter och MediYogainstruktörer. Vi har även kunskaper ur en yogisk aspekt, hur yogans olika ställningar och rörelser kan påverka. Vi arbetar ur ett medicinskt perspektiv med de bägge autonoma nervsystemen; det sympatiska och det parasympatiska. Vårt fokus ligger på att få våra deltagare att fördjupa sig in i det parasympatiska nervsystemet för att uppnå kroppslig såväl som mental och själslig balans.


MEDIYOGA & KUNDALINIYOGA
MediYoga är en modern, svenskutvecklad yogaform. Den kommer ur och har sina rötter i kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak, det är två separata system. Vi representerar idag en egen självständig gren på yogaträdet och då inom kundaliniyogan. MediYoga har bl.a. tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska kunna fungera för människor med olika begränsningar.

MediYoga har sedan 1995 utvecklat ett stort antal egna pass specifikt för den moderna människans behov och verkar för att våra träningsprogram ska utvärderas vetenskapligt. På MediYogan bedrivs det mycket stor forskning via Danderyds Sjukhus, Huddinge Sjukhus och Karolinska Institutet, och MediYogan finns nu på många sjukvårdsinrättningar. Det är en yoga som visat sig ha stor positiv påverkan på blodtryck, rygg- och nackbesvär samt hjärtproblem. Läs även mer under Forskning om MediYoga.

MediYoga är en mycket lugn och inkännande yoga, inte prestationsinriktad som många andra yogaformer. Det är en yoga som både skapar ökad rörlighet och styrka i muskler och leder. Den återger eller låter dig behålla din kropps grundläggande rörlighet. Genom de lugna rörelserna så aktiverar du även det inre muskellagret, du får en starkare kropp inifrån och ut.

Du behöver inte några förkunskaper för att göra MediYoga. Inte vara i någon speciell ”form” eller rörlighet. Du möter MediYogan just där din kropp befinner sig. Du jämför dig inte med andra, du gör yogan på din kropps premisser.

De övningar som görs inom MediYogan är inte för att få dig till gymnast eller akrobat. Vi står inte på huvudet, axlar eller händer. Vi återskapar helt enkelt det rörelsemönster kroppen en gång hade, vi bevarar det rörelsemönster vi återfått. Det är grundläggande rörelser för din rörelseapparat. Rörelser som skall få dig att kunna utnyttja din kropps, dina musklers och dina leders fulla rörelsekapacitet. Enkla, men effektiva rörelser som stärker och bygger muskler, som skyddar och stärker leder. Många av övningarna inom MediYogan kan göras sittande på stol.

Inom MediYoga läggs stor vikt på en medveten andning. Oftast sker vår andning högt upp i bröstet. Det är en signal till kroppen att öka på stresshormoner. Det ger en spänd och stel kropp. Genom en korrekt andning, den så kallade yogiska andningen, så påverkar du hela din kropp. Ända från dina yttre muskler ända ner på cellnivå. Hela ditt lymfsystem är beroende av en djup och lugn andning, det är andningen som är pumpen i lymfan och därmed hela vårt immunsystem. Det ökar utbytet av vätska mellan lymfan och blodsystemet, där rensas virus, slagg, partiklar, tumörer som kroppen tagit hand, det rensas bort i lymfan. Genom en medveten andning så får du en optimal tillförsel av syre till alla delar av din kropp. En korrekt andning får kroppen att slappna av, fungera på det sätt som det är tänkt, utan spänningar.

MediYogan arbetar också med de två nervsystemen i kroppen, det parasympatiska och det sympatiska. De är kroppens gas och broms. Det sympatiska står för gasen. Det är där våra stresshormoner aktiveras, och tyvärr oftast inte stängs av på grund av den stress som många har inom sig och samhällets puls står för. Stress är bra så länge den finns den tid det var tänkt, från några sekunder till ett antal minuter. Men när det är fråga om stress i dagar, veckor och år, då tar kropp och organ skada.

Det parasympatiska systemet lär du dig använda för att stänga ner adrenalin, noradrenalin och kortisol, de hormoner som drar igång stressen i kroppen. Genom att via andningen och rörelserna kunna kontrollera dessa två system skapar vi en balans i kroppen. Muskulärt såväl som hormonellt. Och genom att du med yogan även kommer åt produktionen  GABA, Gamma-aminosmörsyra. GABA;n bildas i hjärnan, och det är kroppens effektivaste ämne att skapa lugn, balans och harmoni i din kropp och ditt sinne. Yogan är det mest effektiva sättet att öka på GABA, jämfört med annan träning. Mediyoga ökar GABA med 27% i din hjärna. Det är en av många anledningar till att många mår bra av yoga.

I MediYogan börjar du där din kropp befinner sig, utan att du jämför dig med andra. Det är Din kropp som bestämmer takten, storleken på rörelserna.  Passen är lugna och inkännande och passar alla åldrar, även om du känner dig stel. Men de är även stundtals utmanande och du kan själv anpassa övningarna rörelser efter just dina begränsningar, förutsättningar och möjligheter…

Det du gör i MediYogan, gör att du under din vardag kan känna dig mer avslappnad och mer harmonisk, vila mer i dig själv. För att få kroppen att komma mer i balans, att vi är i total närvaro, Mindfulness, så har vi meditationer som avslutning på passet. Meditationer har en stor inverkan på  våra telomerer, ändarna på kromosomerna, vilka är som en bakåträknande klocka som tickar ner. Meditation bromsar enligt Nobelpristagaren Elisabeth Blackburn åldrandet av telomererna, och kan vi bromsa åldrandet på telomererna så bromsar vi vårt eget åldrande.